דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הפחתת שכר - מתי תיחשב להרעת תנאים ?

קו הפרדה אדום

 

"השכר הוא תנאי מהותי של חוזה העבודה, ולצורך שינויו יש צורך בהסכמת שני הצדדים להסכם. וכך נאמר: "שינוי בתנאי עבודה או בזכויות וחובות אישיות קיימות, פירושו החלפת הקיים בחדש; ומסתבר כי זה יכול לבוא רק כתוצאה מהסכמה הדדית (ע"א 53/71 רוזן ואחרים נ. לייזרוביץ, פ"ד כו(1) 48, 55; וראה גם דברי השופט אהרן ברק בעניין מילפלדר - בג"צ 239/83 יהושע מילפלדר נ. בית הדין הארצי לעבודה ואחרים, פ"ד מא(2) 210, 216). (כב' הסגנית הנשיא, השופטת ברק, ב-עע 200/03, שלמה גרמה - מועדה הדתית אזור, פס"ד מיום 14.10.04, [פורסם בנבו]).

הפחתה בשכר העבודה מהווה הרעה בתנאי העבודה, וניתן להניח חזקה על פיה העובד לא הסכים לה. על כן, מוטל על המעביד - הנתבעת הנטל הראיתי להוכיח כי העובד הסכים להרעה בתנאי עבודתו או ויתר על זכויותיו (ראו עע 242/03 אורגד גינזבורג - סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ, פס"ד מ- 7.11.04, [פורסם בנבו]).

אם יוכח כי העובד הסכים להרעה בתנאי עבודה/תנאי שכר, מדובר בשינוי תנאי בחוזה העבודה בהסכמה ומהסכמה זו לא יוכל להתנער העובד לאחר שהסתיימו היחסים בין הצדדים.

הסוגיה של הסכמה דרך התנהגות של העובד לשינוי שהתחיל כחד-צדדי (על ידי המעביד) של חוזה העבודה, נדונה בפסק דין דב"ע נד/86-3 יוחנן גולן - אי.אל.די. בע"מ, פד"ע כז 270 (להלן:"פס"ד גולן"). בפס"ד גולן דובר על מקרה של עובד אשר שכרו הופחת חד-צדדית, על ידי המעביד, כאשר הוא אכן מחה על שינוי בשכר, אך לא הגיש תביעה ולא התפטר, הוא עבד כשמונה חודשים על פי תנאי השכר החדש, והגיש את התובענה רק אחרי שפוטר. באותן נסיבות, הוחלט:

"האם המשך עבודתו של המערער אצל המשיבה מהווה הסכמתו לשינוי בתנאי העבודה או כריתת חוזה עבודה חדש? האם המערער ויתר על הסעדים שעמדו לרשותו כתוצאה מהפרת חוזה העבודה על ידי המשיבה? הכלל הוא, כי עיכוב של מספר חדשים בין הפרה יסודית של חוזה (ההורדה בשכר) לבין הגשת תביעה אינו מנתק את הקשר שביניהם, משום שטרם נקיטת צעד כזה יש לצפות מהעובד לבדוק את זכויותיו ולשוחח עם הממונים עליו. על כן, עיכוב סביר בהגשת התביעה אינו מהווה ויתור של העובד על זכויותיו או כריתת חוזה עבודה חדש. עם זאת, עיכוב ארוך ובלתי סביר מצביע על השלמת העובד עם תנאי השכר החדשים".

על כן, ראה בית הדין הארצי את התנהגותו של התובע שם כהסכמה לתנאי השכר החדשים ותביעתו להפרשים נדחתה.

לאותה הלכה חזר בית הדין הארצי לעבודה בפסק דין עע 1397/02 שושנה קורקוס - שנאב חב' לשמירה וניקיון, (פס"ד מיום 1.6.04, [פורסם בנבו]), כאשר הופחת שכר של עובדת (עבור ימי שישי), הייתה שביתת מחאה שהופסקה, ולאחר מכן עבדה העובדת שלוש שנים לאחר הפחתת השכר, מבלי להתפטר ומבלי להגיש תביעה בגין אי תשלום. תביעה של העובדת להפרשי שכר נדחתה.

בחינת ההלכות של בית הדין הארצי כפי שהבאנו אותם לעיל מצדדת בעמדתה של הנתבעת המבקשת לראות בתובע שישב בחיבוק ידיים כמי שהסכים לשינוי בתנאי העסקתו.

יתרה מזאת, בשונה מפסקי הדין שהוזכרו לעיל, במקרה דנן עסקינן בשינוי בחוזה עבודה שהחל בשנת 1996 והיה ראוי כי התובע לא ימתין עד לסיומם של היחסים ועד להגשת תביעה זו כדי להביע את התנגדותו ו/או את הסתייגותו מעצם השינוי שחל בשיעור משרתו, או בשכרו.
 
לסיכום, אנו דוחים את תביעתו של התובע ככל שהיא מתייחסת להפרשי שכר ו/או לשינוי בשיעור המשרה שכן יש לראות בו כמי שהסכים והשלים עם שינוי זה וזאת לתקופה שעד לחודש מרץ 2000 שאז חל שינוי נוסף בשיעור המשרה, שינוי שעוד נעמוד עליו בהמשך." ( עב (נצ') 1224/06, סלימאן עארף נ' מפלגת העבודה הישראלית).
 
 
לאור האמור בפסק דין זה ובפסקי דין אחרים, ניתן לסכם ולומר בנקודות את הדברים הבאים:
 
1. לצורך שינוי בשכר דרושה הסכמת שני הצדדים (העובד והמעביד).
2. הפחתת שכר מהווה הרעה בתנאי העבודה וניתן להניח כי העובד לא הסכים לה, אלא אם יוכיח המעביד כי העובד הסכים להרעה בתנאי עבודתו או ויתר על זכויותיו.
3. אם יוכיח המעביד כי העובד הסכים להרעה בתנאי עבודה, מדובר בשינוי תנאי בחוזה העבודה בהסכמה ומהסכמה זו לא יוכל להתנער העובד לאחר שהסתיימו היחסים בין הצדדים.
4. עיכוב ארוך ובלתי סביר בהגשת תביעה מצביע על השלמת העובד עם תנאי השכר החדשים.
 
 
 
 
 
 

אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.