דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
סימולטור 161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

העברת כספים בין קופות גמל - לרבות קרן השתלמות, קרן פנסיה ופוליסת ביטוח - כללי מעבר

הטבלה מעודכנת בהתאם לכללים לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008

 

 
הקופה המקבלת (להיכן) *
קופת גמל שאינה לקצבה
קרן השתלמות
קופת גמל לתגמולים
קופת גמל אישית לפיצויים
פוליסת ביטוח מסוג הון
הקופה המעבירה (מהיכן)
קופת גמל שאינה לקצבה
קרן השתלמות
v
x
x
x
קופת גמל לתגמולים
x
v
x
v
קופת גמל אישית לפיצויים
x
במצבים מסויימים
v
במצבים מסויימים
פוליסת ביטוח מסוג הון
x
v
x
v
קופת גמל לקצבה
קופת גמל לחיסכון או פוליסת ביטוח שיש בה כספים מסוג קצבה (כזו שהוגדרה בעבר - קופה לא משלמת קצבה) 
x
x
x
x
קופת גמל לקצבה
קרן פנסיה חדשה מקיפה
x
x
x
x
קרן פנסיה חדשה כללית
x
x
x
x
פוליסת ביטוח מסוג קצבה
x
x
x
x
קרן פנסיה ותיקה
x
x
x
x
 
* בכפוף לכל התנאים, המגבלות והסייגים או המקרים המיוחדים כמפורט בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008 ובכל דין אחר.
מידע זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד.

 
 

הקופה המקבלת (להיכן) *

קופת גמל לקצבה

קופת גמל לחיסכון או פוליסת ביטוח שיש בה כספים מסוג קצבה (כזו שהוגדרה בעבר - קופה לא משלמת קצבה) 

קופת גמל לקצבה

קרן פנסיה חדשה מקיפה

קרן פנסיה חדשה כללית

פוליסת ביטוח מסוג קצבה

קרן פנסיה ותיקה

הקופה המעבירה (מהיכן)

קופת גמל שאינה לקצבה

קרן השתלמות

בתנאים מסויימים

בתנאים מסויימים

בתנאים מסויימים

בתנאים מסויימים

x

קופת גמל לתגמולים

x

v

v

v

x

קופת גמל אישית לפיצויים

x

v

v

v

x

פוליסת ביטוח מסוג הון

x

v

v

v

x

קופת גמל לקצבה

קופת גמל לחיסכון או פוליסת ביטוח שיש בה כספים מסוג קצבה (כזו שהוגדרה בעבר - קופה לא משלמת קצבה)

v

v

v

v

x

קופת גמל לקצבה

קרן פנסיה חדשה מקיפה

v

v

v

v

x

קרן פנסיה חדשה כללית

v

v

v

v

x

פוליסת ביטוח מסוג קצבה

v

v

v

v

x

קרן פנסיה ותיקה

x

x

x

x

x

 
* בכפוף לכל התנאים, המגבלות והסייגים או המקרים המיוחדים כמפורט בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008 ובכל דין אחר.

מידע זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. המידע מוצג להמחשה בלבד.

 
העברת כספים בין קופות גמל - תיקון - חוזר גופים מוסדיים 2016-9-11 - פורסם ביום 19/07/2016.
 
העברת כספים בין קופות גמל - חוזר גופים מוסדיים 2015-9-1 - פורסם ביום 05/01/2015.

שיווק פוליסות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים - חוזר ביטוח - 2016-1-12 - חוזר ביטוח 2016-1-12- פורסם ביום 31/08/2016.


היוון קצבה הכולל מרכיב פיצויי פיטורים - עמדת רשות המסים - יוני 2016
מיפוי כספי פיצויים כספי תגמולים
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.