דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הסכם קיבוצי כללי דמי הבראה 2008

הסכם:20087024 מיום 25.06.2008

 

הסכם:20087024

הסכם קיבוצי כללי

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 25 לחודש יוני 2008

בין: לשכת התאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים הכלכליים המפורטים מטה

(להלן: "צד א)

לבין: הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, בשם כל האיגודים המקצועיים, ועצת הפועלים, יחידותיהם ושלוחותיהם מצד שני

(להלן צד ב)

הואיל: והצדדים כרתו ביום 13/7/1998 הסכם קיבוצי כללי בדבר גובה השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה (להלן: "ההסכם הקיבוצי")

והואיל: והצדדים מעוניינים להאריך את ההסכם הקיבוצי גם לשנת 2008 ועד יום 30/6/2009 בשינויים מפורטים בהסכם זה;

והואיל: והצדדים סיכמו על גובה דמי הבראה המפורט בהסכם זה להלן:

לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. החל מיום 1/7/2008 מחיר יום הבראה יהיה 331 ש"ח לכל יום הבראה.

3. הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך, אין בו כדי לגרוע מהאמור בו, והוא בה לקבוע את גובה דמי ההבראה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_______________________ _______________________

לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים הסתדרות העובדים הכללית החדשה  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.