דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הסכם לעובדי הוראה מגוש קטיף

לכבוד
חבר/ ה    נכבד/ה                                  06/12/05
 
 
ברצוני לבשר לכם כי בימים אלו הגענו להסכם יחד עם נציגי משרד האוצר ומשרד החינוך בנוגע למפוני גוש קטיף המדורגים בדירוג עובדי הוראה במסגרת שירות המדינה (להלן: עובדי הוראה).
 
לתשומת לבכם להלן עיקרי ההסכם :
 
1 .        מסלול פרישה לקיצבה תקציבית
            עובדי הוראה אשר סיימו את עבודתם בסוף שנת הלימודים תשס"ה, סיימו או יסיימו             במהלך שנת הלימודים תשס"ו ובסיומה יהיו זכאים  לגימלה בהתאם לחוק שירות
            המדינה (גימלאות) 1970 ולתוספות הבאות :
 
            א.         הגדלת קצבת הפרישה ב- 5% בכפוף לחלקיות המשרה המשוקללת ובתנאי                               
                           ששיעור הקצבה לא יעלה על 70% ממשכורת קובעת במשרה מלאה.
 
            ב.          מענק הסתגלות כפוף להיקף המשרה המשוקלל וישולם עד לתקרה של 100%
 
ותק בהוראה במדינה
מספר חודשי הסתגלות
          1-10
                  3
         11-17
                  4
         18-23
                  5
          + 24
                  6
 
2.                   מסלול פיצויי פיטורים
              עובדי הוראה אשר סיימו את עבודתם בסוף שנת הלימודים תשס"ה, סיימו או                           
              יסיימו במהלך שנת הלימודים תשס"ו ואשר אינם זכאים לגימלה יהיו זכאים                             
             לתוספות הבאות :
 
א.       פיצויי פיטורים בכפוף לחלקיות המשרה שיחושבו כדלקמן :
      
ותק בהוראה במדינה
שיעור פיצויי פיטורים
             1
             110%
             2
             125%
             3
              140% 
            4-7
              150%
             8
               160%
             9
               170%
            10-15
               175%
             + 16
               180%
 
ב.       מענק פרישה מיוחד בהתאם לוותק וישולם בכפוף לחלקיות משרתו ועד לתקרה
       של 100%. מענק פרישה מיוחד זה אינו כולל פיצוי ימי מחלה בלתי מנוצלים.
                
ותק בהוראה במדינה
מענק   פרישה
  עד 5     שנים
  25,000    ₪
  5-10       "
  30,000    ₪
  10 ומעלה  "
  35,000    ₪
 
 
3.                   שכר עובדי ההוראה לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2005 ישולם ע"י המדינה והחל מחודש נובמבר 2005 ישובצו בעבודה.
 
4.                   מעמדם של עובדי ההוראה הינו תקני ולא פרופסיונלי.
 
5.                   בעובדי הוראה אשר הסכם זה חל עליהם לא תתבצע העברה יזומה לשנת הלימודים תשס"ז.
            
6.          עובדי הוראה אשר אינו מעוניין להיות משובץ בשנת הלימודים תשס"ו רשאי לבקש  
             לצאת לחופשה ללא תשלום למשך התקופה מיום 20.12.2005 ועד לתאריך 1.8.2006 
                  
      7.         עובדי הוראה המועסקים בבעלויות
              עובדי הוראה שאינם עובדי מדינה, המועסקים ע"י הבעלויות, אשר פוטרו בשנה"ל  תשס"ה  
              עקב יישום תכנית ההתנתקות יהיו זכאים לתנאים הבאים :
 
א.       הזכאים לקצבה במסגרת הקפ"מ
 
       1.  מענק הסתגלות
            מענק הסתגלות כפוף להיקף המשרה המשוקלל וישולם עד לתקרה של 100%.
 
ותק בהוראה
חודשי הסתגלות
     10-15   שנים
          2
     16-20      "
          3
     +  21        "
          4
 
      עובד הוראה אשר לא קיבל משכורת בגין החודשים ספטמבר ואוקטובר 2005    
      יהיה זכאי לשני חודשי הסתגלות נוספים.
 
      עובד הוראה אשר לא קיבל בגין חודש אחד מהחודשים ספטמבר-אוקטובר 2005
      יהיה זכאי לחודש הסתגלות אחד נוסף.
 
2.       מענק פרישה מיוחד
 
           מענק פרישה מיוחד בסכום של 35,000 ₪ בכפוף לחלקיות משרתו וישולם עד לתקרה  
           של 100% . מענק פרישה מיוחד זה אינו כולל פיצוי ימי מחלה בלתי מנוצלים.
 
 
 
ב.       הזכאים למסלול פיצויי פיטורים:
      1.   שיעור פיצויי פיטורים וחודשי הסתגלות
 
שנות וותק בהוראה
שיעור פיצויי פיטורים
מס' חודשי הסתגלות
             3
        125%
            0
             4
        140%
            0
             5
        150%
            0
             6
        150%
            1
             7
        150%
            2
             8
         150%
            3
           +9
         150%
            4
 
             2.   מענק פרישה מיוחד
                     מענק פרישה מיוחד בכפוף לחלקיות עבודתו וישולם עד לתקרה של 100%.
                     מענק פרישה מיוחד זה אינו כולל פיצוי ימי מחלה בלתי מנוצלים.
 
וותק  בהוראה
 מענק  פרישה
         3-5       שנים
25,000  ₪
         6-10          "
30,000  ₪
         11  ומעלה  "
35,000  ₪


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.