דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הסכם חיים משותפים בפרק ב'

 
מאת: עו"ד שרון פרילינג, מומחית בדיני משפחה וירושה
 
 
יחסים זוגיים ב"פרק ב'", אינם כוללים, פעמים רבות, טקס נישואין פורמלי, כאשר בני הזוג מעדיפים לחיות יחד כ"ידועים בציבור". במערכות יחסים אלה, מומלץ להסדיר את כלל ההיבטים המשפטיים הנובעים ממערכת היחסים הזוגית (נושאי הרכוש, המזונות, הפירוד וכו') בהסכם שנהוג לכנותו "הסכם חיים משותפים". במסגרת ההסכם, נקבעים הזכויות והחובות שבני הזוג מעוניינים לעגן במסגרת הקשר הזוגי. יתרונו הגדול של הסכם חיים משותפים נעוץ בכך שכאשר בני הזוג מחליטים להיפרד, כל הנושאים הקשורים בפירוד ביניהם מוסדרים בהסכם, וכך הם אינם חשופים לתביעות הדדיות, זה כנגד זו, ולניהול מאבק משפטי ארוך ומורכב.
 
מהו המצב המשפטי כאשר אין הסכם כזה בין בני הזוג החיים יחדיו ?
 
במצב זה, המאפיין מערכות זוגיות רבות, בו בני הזוג החיים יחדיו לא חתמו על הסכם ביניהם, הרי שבכל הנוגע לחלוקת הרכוש ביניהם, במקרה של פירוד, יחולו על בני הזוג ההסדרים הקבועים בפסיקה. הסדרים אלה אינם קובעים כללים מוגדרים בענייני הרכוש הישימים לגבי כל המקרים. על בן הזוג המבקש לחלק את הרכוש יהיה להוכיח שהצדדים, בקשר הספציפי, התכוונו לשיתוף רכושי ביניהם, וכוונה זו תלמד מאורח החיים המשותף של בני הזוג. בית המשפט ילמד על כוונה זו של בני הזוג מאופן ניהול הקשר, מאופי מערכת היחסים, מהבטחות ואמירות שנאמרו ביניהם. ברור, כי הוכחת נושאים מסוג זה אינה פשוטה כלל ועיקר ודורשת מבית המשפט להכנס אפילו לפרטים אינטימיים ואישיים, הקשורים למערכת היחסים בין הצדדים.
 
מהו היתרון בעריכת הסכם חיים משותפים ?
 
כאשר בין בני הזוג יש הסכם חיים משותפים, הקובע את כלל הנושאים הכרוכים בקשר הזוגי, כגון: נושאי רכוש, מזונות ומנגנון הפירוד עצמו, אין צורך להכנס להתדיינות משפטית ולהגשת תביעות לבית המשפט, מאחר וכל הנושאים מוסדרים מבעוד מועד, בדרך של הסכמה והבנה, על ידי הצדדים. חשוב לציין, כי את ההסכם עושים בני הזוג בשלב בו הקשר ביניהם יציב ואיתן, בשעה של הרמוניה והתחשבות הדדית, וכך ניתן לערוך את ההסכם באופן הגון ושקול, להבדיל ממצב בו בני זוג מנסים להגיע להסכם בשעה של משבר ביחסים, ופועלים מתוך פגיעה רגשית הגורמת, לא אחת, להחלטות לא שקולות והתדיינות משפטית ממושכת ומיותרת.
 
הלכה למעשה - איך מסדירים את נושאי הרכוש ?
 
יש להתייחס לכמה סוגיות בעניין זה. ראשית, הצדדים צריכים להחליט איזה הסדר יחול  על הרכוש שכל אחד מהם הביא עמו לקשר, (בפרק ב', לכל אחד מן הצדדים יש, על פי רוב,  דירה או רכוש אחר בעל ערך), ומנגד, איזה הסדר יחול על רכוש שייצבר על ידם בתקופת החיים המשותפים. פעמים רבות בני זוג מבקשים לקבוע כי רכוש שהיה להם לפני הקשר, לא יכלל במסגרת הרכוש המשותף וישאר בבעלותו הבלעדית של כל אחד מהם. ביחס לרכוש שייצבר במהלך החיים המשותפים – ניתן לקבוע מנגנונים שונים, בהתאם לרצון הצדדים, למשל:
 
  • ניתן לקבוע כי יחול שיתוף מלא ברכוש שכל אחד יצבור במהלך החיים המשותפים.
  • ניתן לקבוע הפרדה רכושית מוחלטת גם במהלך הקשר.
  • ניתן לקבוע כי השיתוף יחול רק לגבי הרכוש או הכספים שהצדדים ירשמו בפועל על שם שניהם. בצורה זו ניתן להחליט, במהלך הקשר, באילו כספים ורכוש יתקיים השיתוף ובאילו לא.
 
כאשר מתייחסים בהסכם לנושא הרכוש, יש לתת ביטוי לרצון הצדדים גם בעניין השיתוף בזכויות סוציאליות, הנובעות מכח עבודה, כגון: ביטוח מנהלים, קרן פנסיה, קופות תגמולים ועוד, וכן בנוגע להסדר שיחול על מתנות וירושות שיתקבלו במהלך החיים המשותפים.
 
מה קורה אם אחד מבני הזוג עובר להתגורר בדירה הנמצאת בבעלות בן הזוג השני ?
 
במקרה כזה, יש צורך להבטיח את הזכויות של בעל הדירה, שכן בן הזוג העובר לגור בדירה,   ובפועל חי בה שנים ארוכות, עשוי להעלות טענות כי הוא הסתמך על כך, שבמשך השנים, הפכה הדירה גם שלו. לכן, בהסכם, מומלץ להצהיר כי לא תועלנה טענות כאלה, וכי זכויות הבעלות בדירה לא תפגענה.
 
מה קורה עם המזונות ? האם יש זכות למזונות לאשה לא נשואה ?
 
זכות האשה למזונות, הנגזרת מן הדין העברי, מוענקת רק לאשה נשואה. כאשר בני הזוג אינם נשואים על פי הדין הדתי, שאלת המזונות תקבע בהתאם להסכמות שהיו בין הצדדים בעניין זה במהלך הקשר (הסכמות עליהן ניתן ללמוד גם מהתנהגות הצדדים האחד כלפי השני ולאו דווקא מהסכמות מפורשות). מהי בעצם החשיבות של זכות זו? זכות זו מאפשרת לאשה תקופת הסתגלות, לאחר הפרידה, על כן, חשוב להסדיר בהסכם את נושא המזונות, לאחר הפירוד, תוך התייחסות למצבם הכלכלי של הצדדים ולתלות הכלכלית ביניהם במהלך הקשר.
 
האם יש צורך להתייחס בהסכם בין בני הזוג  גם לנושא מזונות הילדים המשותפים, אם יהיו ?
 
אין צורך להתייחס לנושא זה, שכן הילדים טרם באו לעולם וצורכיהם עדיין אינם ידועים לצדדים. נוסף לכך, על פי הפסיקה, כל התנייה שיקבעו הצדדים בעניין זה תהיה משוללת כל תוקף ולא תחייב את הילדים (המשמעות היא שהאם תוכל להגיש תביעה בשם הילדים, כאפוטרופוס שלהם).
 
מה קורה כשחלילה עולה הקשר על שרטון ויש לשלוף את ההסכם מן המגירה ? כיצד מתחילים לממש אותו ?
 
בהסכם יש לקבוע מנגנון מיוחד שיסדיר את נושא הפירוד ויקבע אילו פעולות יש לבצע על מנת להכריז על סיומו של הקשר. למשל, ניתן לקבוע כי צד המעוניין בפירוד ישלח מכתב רשום לצד השני, בו יודיע לו כי הוא מעוניין בפרידה. ממועד זה, שיקבע כמועד סיום הקשר, יכנסו לפועל ההוראות הקבועות בהסכם, שמטרתן להביא לסיום הקשר בדרכי שלום והבנה. במסגרת מנגנון הפירוד בהסכם, יש להסדיר גם את הפרדת המגורים המשותפים.
 
האם חתימה של שני בני הזוג על ההסכם מספיקה על מנת שיחייב את הצדדים ?
 
באופן עקרוני כן, אולם חשוב לציין כי לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות לאשר הסכמים לחיים משותפים, הנערכים בין ידועים בציבור, ועל כן, מומלץ לאשר את ההסכם בבית המשפט. בית המשפט מוודא כי הצדדים הבינו את משמעות ההסכם ואת תוצאותיו. אישור זה על ידי בית המשפט מהווה נדבך נוסף וחשוב בתוקפו של ההסכם ומקשה על מי מבני הזוג לחרוג מתוכן ההסכם, בשעת משבר, באמתלות כאלה ואחרות של אי הבנה או אי הסכמה.
 
לסיכום
 
 
חשוב לציין, כי הסכם לחיים משותפים משקף את הסכמת הצדדים וכוונותיהם ועל כן ניתן במסגרתו להחליט כי בן הזוג האחד יעניק לבן הזוג האחר זכויות ומתנות, ואין לראות בהסכם זה חלוקה מתמטית דווקא של הזכויות והכספים. על אף שמדובר בחוזה לכל דבר ועניין, ניתן בהחלט לתת בו ביטוי גם  לאהבה, רצון טוב ונדיבות האחד כלפי השני.
 
 


עדכון (08/2014): חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד -2014
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.