דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

יוצא לפנסיה ? כך תעשה לך הכנסה פטורה ממס בשוק ההון

קו הפרדה אדום

הכתבה המורחבת לזו שפורסמה בגלובס ביום 03.05.09

 
 
מאת: אמיר גבאי, רו"ח
 
לצפייה בכתבה שפורסמה בגלובס ביום 03.05.09 לחץ כאן - להשקיע בשוק ההון בלי לשלם מס על רווחי הון
 
כל אחד יודע שעל רווחים משוק ההון צריך לשלם מס גם אם אתה בן 80, בין אם אתה מחזיק באופן ישיר במניות או באג"ח באמצעות הבנק ובין אם אתה מחזיק באופן עקיף במניות או באג"ח דרך קרנות נאמנות או דרך תיק השקעות מנוהל באמצעות גוף פיננסי פרטי. כמעט כל אחד יודע שגם על הרווחים בפוליסת ביטוח חיים במעמד פרט עם מרכיב חסכון בחברת ביטוח צריך בסופו של דבר לשלם מס - בעת משיכת הכספים מהפוליסה (פוליסה שאינה כפופה לתקנות קופות גמל) וכאן איננו מחדשים דבר.
 
כנראה שבכל זאת רבבות משקיעים וחוסכים בישראל, לפחות המבוגרים שבינינו, "שכחו" כמה דברים מאז רפורמת המס בשנת 2003 וכאן החידוש לכאורה.
 
בדצמבר 2002 ערב הרפורמה במס, הפיצה רשות המסים חוזר מקצועי מפורט בו התייחסה לתיקון 132 לפקודת מס הכנסה ובין היתר הבהירה כי הפטור ממס על כספים שהתקבלו על פי פוליסת ביטוח חיים חל על סכומים שהתקבלו בגין מרכיב הריסק (סיכון) בלבד במקרה מות המבוטח ולעומת זאת לא יחול פטור ממס על מרכיב החיסכון או סכום הנובע ממנו. ואולם באותה נשימה, במסגרת התיקון לפקודת מס הכנסה הוספה ההגדרה "תכנית חסכון" אשר לפיה גם מרכיב חסכון בפוליסת ביטוח חיים או תכנית חסכון שצורפה לפוליסת ביטוח חיים ושאושרה על ידי המפקח על הביטוח נכללים בתוכה. דהיינו, "דין הכנסות ריבית ממרכיב החיסכון בפוליסת ביטוח, כדין הכנסות ריבית מתכנית חסכון בבנק ויחולו עליהן הוראות סעיפים 125ג- 125ו לפקודת מס הכנסה", משפט "תמים" ששווה לגמלאים הרבה מאוד כסף, זה אומר שאת כל הטבות מס לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות ניתן לממש גם כנגד רווחים מפוליסת ביטוח חיים פרטית עם מרכיב חסכון !
 
רק לאחרונה, בדצמבר 2008 במסגרת הכתבה "מפני פק"מ תקום" שפורסמה בעיתון גלובס, ערכנו השוואה בין פק"מ לקרן כספית והתייחסנו בצורה מפורטת להטבות המס לגמלאיםולבעלי הכנסות נמוכות המפקידים כספים בפיקדון בנקאי, ואולם מה עם תכנית חסכון ? בבנק או בחברת ביטוח ? מה אם אני רוצה לצאת מהפק"מ לטובת השקעות בשוק ההון ? מה עשוי להשאיר לי יותר כסף בכיס ?
 
בשנים האחרונות, כאלטרנטיבה לבנקים ולאותם תיקי השקעות מנוהלים אותם הציעו בתי ההשקעות יצאו חברות הביטוח עם "פוליסות חיסכון" (פוליסות ביטוח חיים אף ללא מרכיב ביטוח!) המציעות לחוסך בהן מגוון של מסלולי השקעה, החל מהשקעה במניות, אג"ח, מט"ח ועד מק"מ.
 
מבלי לשים לב בדרך זו יצרו הן לגמלאים אפיק השקעה אטרקטיבי פטור ממס.
 
בפוליסות החיסכון הללו ניתן להפקיד כמעט כל סכום, בהפקדה שוטפת או בהפקדה חד פעמית והכספים נזילים ברמה יומית. בפני החוסך עומדת האפשרות לעבור בין מסלול השקעה אחד למסלול השקעה אחר ללא "אירוע מס", לחלק את כספיו בין המסלולים השונים ולקבוע את תמהיל ההשקעה המתאים לו ביותר ובעצם אם אותו החוסך הינו גמלאי יכול הוא להגיע בקלות למצב בו גם ישקיע את כספו כאוות נפשו באופן עקיף בשוק ההון, מניות, אג"ח וכל הבא ליד, מבלי שישלם מס על אותם הרווחים (באופן חלקי או מלא), מס אותו היה נאלץ לשלם אם היה בוחר להשקיע כספו באופן ישיר בכל דרך אחרת בשוק ההון וזה לא מעט כסף... כך, אותו הגמלאי אינו מחויב עוד לשים את כל כספו במסלול "סולידי מדיי" לטעמו כגון פק"מ או תכנית חסכון בבנק ולהדיר רגליו משוק ההון רק על מנת ליהנות מהטבות המס לגמלאים ובכך להפסיד תשואה עודפת אותה רצה להשיג כמובן בהתאם לרמת הסיכון בה בחר. בדרך הזו יכול הוא גם להשקיע בשוק ההון וגם ליהנות מהטבות מס.
 
אין זה עובד ?
 
הרי אמרנו כבר, שהמס משולם על הרווחים בפוליסת חסכון רק במועד משיכת הכספים מהפוליסה, אם כך איך ייהנה הגמלאי מהטבות המס ויממש את תקרת הפטור ממס המגיעה לו ? לגמלאי שממילא מעוניין למשוך כספים באופן שוטף מחסכונותיו בתקופת הפנסיה מאחר ודרושה לו הכנסה חודשית זה יכול להיות פתרון מצוין, בקלות ייתכן מצב בו כל המשיכות השוטפות לרבות הרווחים השוטפים בגין אותן משיכות יהיו פטורים ממס. בזכות אותן הטבות המס המגיעות לו כגמלאי. מעבר לכך, באופן מעשי אין מניעה מפורשת בחוק כי בתום כל שנת מס יבצע משיכה חד פעמית של כל הכספים ויום לאחר מכן, בתחילת שנת המס הבאה, יפקיד הוא בחזרה את אותם הכספים, שוב לאותה התכנית בדיוק ושוב יפיק רווחים פטורים ממס גם בשנה לאחר מכן.
 
איך נהנים מהטבות המס והפטור ממס על הרווחים ?
 
יש לדרוש מחברת הביטוח אישור שנתי על המס שנוכה מהמשיכות שביצענו במהלך אותה שנת מס ולהגיש דוח שנתי למס הכנסה לצורך קבלת החזר המס בפועל.
 
דוגמא רלבנטית לשנת המס 2009
 
 
פורש א'
פורש ב'
תיק השקעות מנוהל 
פוליסת חסכון בחברת ביטוח
גיל הפורש
70
70
גיל בן / בת הזוג
70
70
הכנסות נוספות
אין
אין
תקופת חסכון
שנה 
שנה 
הפסדים צבורים משוק ההון
0 ₪ 
0 ₪ 
סכום ההפקדה
1,000,000 ₪ 
1,000,000 ₪ 
שיעור התשואה השנתית לאחרדמי ניהול *
4%
4%
סך ההכנסות השנתיות לפני מס
40,000 ₪ 
40,000 ₪ 
שיעור המס
20%
20%
מס לתשלום בעת משיכת הכספים בתום השנה
8,000 ₪ 
8,000 ₪ 
הטבות מס לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות
0 ₪ 
7,120 ₪ 
סה"כ מס סופי לתשלום
8,000 ₪ 
880 ₪ 
סך ההכנסות השנתיות נטו לאחר מס 
32,000 ₪ 
39,120 ₪ 
ט.ל.ח דוגמא להמחשה בלבד, חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי פקיד השומה - בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה
* הערה / הבהרה - תשואה שנתית ריאלית (ללא הפרשי הצמדה הפטורים ממס) לחילופין ניתן להניח לצורך פשטות הדוגמא - מדד (אינפלציה) בשיעור אפס.
 
 
 
מימוש הטבות מס לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות
קרן נאמנות
קופת גמל (במקרים בהם הרווחים חייבים במס...)
תיק השקעות מנוהל או ניירות ערך בבנק
פוליסת חיסכון בחברת ביטוח
פק"מ
תכנית חסכון בנקאית
-
-
-
+
+
+
 
 
נדגיש כי לתכנית מסוג זה יתרונות מס גם למי שטרם הגיע לגיל פרישה ויצא לפנסיה ודי בדחיית תשלום המס על הרווחים למועד משיכת הכספים בפועל מהתכנית.
 
 
טבלה של פירוט ההטבות נכון לשנת 2009 :
 
 
הרווחים עליהם לא ישולם מס
הערה
יחיד שהכנסתו והכנסת בן זוגו בשנת המס לא עלתה על תקרה של 55,680 ₪.
8,760 ₪ לשנה
ניכוי מס
יחיד שהוא או בן זוגו הגיעו בשנת המס לגיל פרישת חובה וביום 01.01.03 מלאו לאחד מהם 55 שנים.
8,520 ₪ לשנה *
ניכוי מס - יינתן רק לאחד מבני הזוג.
יחיד שהוא ובן זוגו הגיעו בשנת המס לגיל פרישת חובה וביום 01.01.03 מלאו לשניהם 55 שנים.
12,840 ₪ לשנה *
ניכוי מס - יינתן רק לאחד מבני הזוג ויבוא במקום הניכוי מהסעיף הקודם 
יחיד שהוא או בן זוגו הגיעו בשנת המס לגיל הפרישה וביום 01.01.03 מלאו להם 55 שנים
31,584 ₪ לשנה *
פטור ממס, יינתן רק לאחד מבני הזוג והוא חלופי לפטור על פנסיה.
*בנוסף ל- 8,760 ₪ לשנה, מהסעיף הראשון
בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה – נכון לשנת המס 2009
 
שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.
 
הכותב הוא רו"ח, מומחה למיסוי ופרישה


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.