דף הבית
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
סימולטור 161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

היוון קצבה (פנסיה) של פורש צה"ל, שירותי הביטחון, משמר הגבול, שוטר או סוהר

הוראות מעבר לפי תיקון 190 לפקודה

  
לעניין היוון קיצבה (פנסיה חודשית) של פורש צה"ל, איש שירותי הביטחון, שוטר, איש משמר הגבול או סוהר יש הוראות נוספות אחרות מלבד הוראות סעיף 9א לפקודת מס הכנסה.
 
 
ואולם, במאמר זה ברצוננו להתייחס להוראות המעבר של תיקון 190 לפקודת מס הכנסה:
 
סעיף 13 (ז) (הוראות מעבר) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב–2012 :
 
(ז) לעניין היוון קצבה של פורש זכאי, לפי הוראות סעיף 71(ד) לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), התשס"ד–2004, לא תעלה הקצבה המזכה על תקרת הקצבה המזכה, והוראות סעיף 9א(ה)(2) לפקודה, כנוסחו בסעיף 5(4) לחוק זה, לא יחולו אלא אם כן ההיוון הוא של קצבה המגיעה לאחר גיל הזכאות; בסעיף קטן זה, "קצבה מזכה" ו"תקרת הקצבה המזכה" – כהגדרתן בסעיף 9א(א) לפקודה, כנוסחו בסעיף 5(1)(ג) לחוק זה.
 
במילים פשוטות:
 
1. מלבד שינויים קלים של ניסוח, אין שינוי ממשי בהוראות המיוחדות המתייחסות לפורשי צה"ל וכוחות הביטחון (לרבות שוטר, איש משמר הגבול וסוהר) ובמצבם לאחר תיקון 190 לפקודה.
2. דהיינו ככלל, אין "הרעה במצבם" והפטור ממס על היוון קצבה בעת פרישה (שחרור מהשירות) אינו פוגע בזכאות לפטור ממס על הקצבה החודשית לאחר גיל פרישה (חריג: אלא אם "ההיוון הוא של קצבה המגיעה לאחר גיל הזכאות..." ראה הגדרת גיל הזכאות בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה, ככלל, לא לפני גיל פרישה לפי החוק...).

  
 

פרשת מצה"ל בעבר הרחוק והגעת כעת לגיל פרישה כחוק ? מעוניין לבצע קיבוע זכויות ? (הגשת טופס 161ד, קבלת פטור על פנסיה חודשית) ראה דוגמאות למסמכים שיש לבקש מצה"ל: דוגמא למכתב (אישור) מצה"ל על היוון שבוצע במועד הפרישה.
מיפוי כספי פיצויים כספי תגמולים
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.