דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

היוון קצבה מקרן פנסיה ותיקה שבהסדר

 
 
15. היוון:
 
א. מבוטח רשאי לצרף לבקשה לקבלת קצבת זקנה בקשה להוון חלק מקצבתו לסכום חד פעמי, ובלבד שהתקיימו כל התנאים האלה:
1) התקיימו לגביו כל התנאים האמורים בסעיף 9 לתקנון.
2) חלק הקצבה המהוון לא יעלה על 25% מסכום קצבת הזקנה ולא יפחת מ-5% מסכום קצבת הזקנה;
3) התקופה להיוון לא תעלה על חמש שנים (להלן: תקופת ההיוון);
4) סכום קצבת זקנה לאחר ביצוע ההיוון לא יפחת משכר מינימום לחודש.
5) המבוטח לא היה זכאי לקבל מהקרן קצבת נכות בתכוף להגיעו לגיל קצבת זקנה.
 
ב. הסכום המהוון יהיה שווה למכפלת שני אלה:
 
(1) חלק הקצבה המהוון;
(2) מקדם היוון כאמור בנספח ד'.
  
ג. במהלך תקופת ההיוון יופחת מסכום קצבת זקנה חלק הקצבה המהוון.
ד.לגבי פנסיונר שנפטר במהלך תקופת ההיוון – יחושב סכום קצבת שאיר פנסיונר בחודש הזכאות הראשון לקצבת שאיר פנסיונר כאילו לא בוצע ההיוון.
 

מקדם היוון - קרן פנסיה ותיקה שבהסדר

 

מדובר במידע כללי בלבד ולהמחשה בלבד, למידע עדכני ולקבלת מקדמי ההיוון המדוייקים יש לפנות לקרן הפנסיה הותיקה.זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.