דף הבית שירות מלא – בלי לצאת מהבית !
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

החזר מס - באילו מצבים ייתכן החזר מס לפורשים בעת היציאה לפנסיה, במהלך תקופת הפנסיה או במעבר בין עבודות

קו הפרדה אדום

החזרי מס - דוגמאות

 
החזר מס - להלן מספר דוגמאות למקרים בהם פורשים מהעבודה עשויים להיות זכאים להחזר מס בעת היציאה לפנסיה, במהלך תקופת הפנסיה או בעת מעבר בין עבודות:
 

עבודה רק בחלק משנת המס

 
להבדיל מהמצב בו במשך שנים רבות עבדת בעבודה רצופה במשך 12 חודשים רצופים ומלאים אצל אותו מעסיק ולפיכך הסיכוי לקבל החזר מס בגין אותן שנים היה נמוך, בשנת עבודתך האחרונה במהלכה פרשת מהעבודה ייתכן ולא עבדת במשך 12 חודשים רצופים ומלאים באותה שנת מס ולכן במקרה זה הסיכוי לקבל החזר מס - גדול בהרבה.
 

עבודה אצל שני מעסיקים שונים (ויותר) במסגרת אותה שנת מס

 
באופן דומה למקרה הקודם, במידה ובמהלך שנת המס החלפת מקום עבודה, וזה לא משנה מה הסיבה, שינוי קריירה, פיטורין, התפטרות, יציאה לפנסיה מוקדמת ועבודה חלקית, הסיכוי לקבל החזר מס בגין אותה שנת מס, גדול יותר ממצב בו עבדת באותו מקום עבודה, אצל אותו מעסיק, במשך 12 חודשים רצופים ומלאים. (נדגיש כי ייתכן אף חוב למס הכנסה במקרים כגון אלו).
 

הכנסות ממקורות שונים, משלמים שונים

 
בשנת מס בה קיבלת הכנסות ממקורות שונים, ממשלמים שונים, כגון משכורת ממעסיקך האחרון, פיצויים חייבים במס שמשכת מקופת גמל, פנסיה חודשית מקרן פנסיה או חברת ביטוח, תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי (לדוגמא במקרה של פשיטת רגל של המעסיק, פיצוי בגין שכר עבודה שלא שולם לך) ויש עוד ועוד דוגמאות...ייתכן ומגיע לך החזר מס. (נדגיש כי ייתכן אף חוב למס הכנסה במקרים כגון אלו).
 

קבלת פנסיה חודשית מגופים שונים באותה שנת מס

 
לדוגמא, קבלת קצבה חודשית מחברת ביטוח וקבלת פנסיה חודשית מקרן פנסיה, במקביל. ייתכן החזר, ייתכן חוב, צריך לבדוק...
 

המשך עבודה בשכר חודשי מלא או חלקי, במהלך תקופת הפנסיה

 
לדוגמא, קבלת קצבה חודשית מחברת ביטוח או קבלת פנסיה חודשית מקרן פנסיה או קבלת פנסיה מוקדמת מהמעסיק האחרון שלך, במקביל לעבודה במקום חדש, במשרה חלקית או מלאה. ייתכן החזר, ייתכן חוב, צריך לבדוק...
 

בשנת הפרישה ובשנים שלאחריה או לפניה (עד 6 שנים לאחר או 5 שנים לפני שנת הפרישה)

 
במידה וביצעת פריסת מס על כספי פיצויים ו/או מענק פרישה חלה החובה להגיש דוח שנתי למס הכנסה, כך גם אם ביצעת פריסה של היוון פנסיה חייב במס. בעת ביצוע פריסה פקיד השומה קובע מקדמה לתשלום המס בגין שנות הפריסה. ייתכן והמקדמה שנקבעה גבוהה מהמס בפועל, ייתכן והמקדמה שנקבעה נמוכה מהמס בפועל, בכפוף לחישוב ובדיקה.
 

ניכוי מס ביתר על ידי קופת גמל מפיצויי פיטורים ששולמו בעת הפרישה

 
 
 

פעילות בשוק ההון, ניהול תיק השקעות ו/או החזקת ניירות ערך אצל 2 מוסדות פיננסיים שונים ויותר

 
עולם מיסוי שוק ההון מורכב ודיווח נכון ואופטימלי על הכנסות, רווחים או הפסדים, מפעילות בשוק ההון, יכול להניב החזרי מס מכובדים. כאן ייתכנו הבדלים משמעותיים בין הגשת דוח שנתי למס הכנסה הכולל פעילות משוק ההון באופן עצמאי או על ידי גורם לא מקצועי לעומת הגשת דוח שנתי למס הכנסה, תוך ביצוע אופטימיזיה, על ידי גורם המומחה למיסוי שוק ההון. תמיד, אני נדהם מחדש מההבדל בתוצאה הסופית...
 

הכנסה מריבית ורווחים אחרים שמקורם בפיקדון בנקאי או בתכנית חיסכון (בנקאית ולא בנקאית) בידי גמלאי (שהגיע לגיל פרישה, הוא או בן הזוג שלו) או בידי בעל הכנסות נמוכות

 
ייתכנו החזרי מס - עד כדי כל המס שנוכה מהריבית ומהרווחים באותה שנת מס ! גם במקרה כגון זה, צריך לדעת אילו אישורים לדרוש מהבנקים והגופים הפיננסיים השונים ואיך לפעול במהלך שנת המס ולא רק בשלב הדיווח. מומלץ לקבל סיוע מקצועי מרו"ח מומחה למיסוי ופרישה הבקיא בכל הטבות המס לגמלאים ולבעלי הכנסות נמוכות.
 

הפקדות לקופות גמל במעמד עצמאי

 
הפקדות לקופות גמל באופן עצמאי, לצידן, הטבות מס, שניתן לממש אותן, בין היתר, באמצעות הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה.
 

פרישה בשל נכות

 
כאשר ניתן אישור לפטור ממס בשל נכות, במקרים רבים האישור ניתן רטרואקטיבית מיום הבקשה להכרה בנכות. במקרים אלו, יש להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה, על מנת לקבל בחזרה את המס שנוכה, בכפוף לתקרת הפטור ממס.
 
 
אין מדובר ברשימה סגורה, המידע נועד להמחשה בלבד, שום אינפורמציה המופיעה במאמר זה אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. חבות המס הסופית תיקבע אך ורק על ידי רשויות המס. מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון מומחה למיסוי ופרישה - לפני כל פעולה.


הגשת דוח שנתי - משתלם !
 
 
 
 
 
 
 
  דף קודם  
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.