דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

מענק עקב פרישה או מוות - הוראות נוספות לעניין חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

סעיף 9 (7א) (ח) לפקודת מס הכנסה

 

מענק עקב פרישה או מוות - הוראות נוספות לעניין חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו - סעיף 9 (7א)(ח) לפקודת מס הכנסה

 

(ח)     
 

הוראות פסקה זו לא יחולו על סכומים ממרכיב הפיצויים שחל עליהם סעיף 6(ה)(1) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני ובן זוג לשעבר של עמית בחר להעבירם לפי הוראות אותו סעיף ולא יראו בסכומים כאמור מענק פרישה, אלא אם כן הודיע העמית למנהל, בהסכמת בן זוגו לשעבר, כי על כספים שבחר בן הזוג להעבירם לפי סעיף 6(ה)(1)(א) לחוק האמור יחולו הוראות פסקת משנה א(1) עד (3), העברת הסכומים לפי בחירת בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות סעיף 6(ה)(1) האמור, לא יראו בה חזרה של העמית מבחירתו בהחלת פסקת משנה (א)(4) על הכספים שנותרו בידי העמית, ככל שבחר בהחלה, או מהודעתו לפי פסקת משנה (ז) לעניין הכספים שנותרו בידיו, ככל שהודיע כאמור, לעניין פסקת משנה זו, "בן זוג לשעבר" ו- "עמית – כהגדרתם בחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני.

 
הסבר:

1. ככלל, כל הוראות סעיף 9(7א) לפקודת מס הכנסה (זכאות לפטור ממס על כספי פיצויי פיטורים עד התקרה, אישור לרצף פיצויים, אישור לרצף קצבה), לא יחולו בעת חלוקת חלק הפיצויים בכספי החיסכון הפנסיוני בין בני הזוג בהתאם להוראות חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני.

2. עם זאת, כחריג לכלל האמור, יש לשים לב לאפשרות נוספת, במקרה של העברה לפי סעיף 6(ה)(1)(א) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני, לפיה יודיע החוסך למס הכנסה, בהסכמת בן הזוג לשעבר, על רצונו לממש את זכאותו לפטור ממס על פיצויי פיטורים (עד לתקרת הפטור על כספי פיצויים לפי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה) בעת ההעברה, לעניין סכום הפיצויים המועבר לחשבונו של בן הזוג לשעבר.

3. אם בטרם רישום ההערה (ובטרם החלוקה...), כספי הפיצויים בקופות השונות, כבר היו תחת הסדר מס של רצף זכויות פיצויים או רצף קצבה, חלוקת הכספים בין בני הזוג לרבות בשלב רישום ההערה, אינה מהווה הליך של חרטה (יציאה) מהסדרי מס אלו, שקדמו לחלוקה, בהתייחס לכספי הפיצויים שנותרו בידי העמית לאחר החלוקה.

4. מאידך, זה המקום להדגיש שוב את ההבחנה הבאה, אם כבר נרשמה הערה, לפי סעיף 9(א)(3) לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני (כמופיע מעלה), וכספי הפיצויים לא היו תחת הסדר מס של רצף פיצויים או רצף קצבה, החוסך (העמית) לא יהיה רשאי לבקש מפקיד השומה (מס הכנסה) אישור לרצף זכויות פיצויים (רצף מעסיקים) או אישור לרצף קצבה (ייעוד לקצבה), לגבי החלק מכספי הפיצויים שכבר נרשמה לגביו הערה כי הוא אמור בהמשך הדרך לעבור לבן הזוג לשעבר.
 


 
 
 
להלן קישור להצעת החוק - למי שמתעניין ברקע להצעת החוק ובדברי ההסבר להצעת החוק - הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד -2014
 
להלן קישור לתזכיר החוק  משנת 2010 - למי שמתעניין ברקע להצעת החוק -  חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג, התש"ע-2010 - תזכיר חוק
 
להלן קישור לדוח הועדה מחודש 03/2010 - למי שמתעניין ברקע להצעת החוק -  חלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו - דוח הועדה
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.