דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הודעה מוקדמת בעת פיטורים או התפטרות

 
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות מסדיר את נושא מתן הודעה מוקדמת, במקרה של פיטורים או התפטרות. החוק מסדיר, בין היתר, את אופן מתן ההודעה על הפסקת העבודה, וקובע מהו אורכה של תקופת ההודעה המוקדמת בהתאם לוותק של העובד. חוק זה מעניק לעובד את הזכויות המינימליות, מהן אין לגרוע, אך ניתן להוסיף עליהן בהסכם / הסדר קיבוצי או חוזה אישי.
            
  

משך תקופת ההודעה המוקדמת על פי החוק

  
ותק בעבודה
  
עובד במשכורת חודשית
עובד בשכר שעתי או יומי
עד שנה
עבור חודשים 1-6
1 יום בגין חודש עבודה
1 יום בגין חודש עבודה
עבור חודשים
7-12       
2.5 ימים בגין חודש עבודה
1 יום בגין חודש עבודה
שנה
חודש ימים
14 ימים
בין שנה לשנתיים
חודש ימים
14 ימים + יום נוסף לכל חודשיים עבודה בשנה זו
שנתיים
חודש ימים
21 ימים
בין שנתיים לשלוש שנים
חודש ימים
21 ימים + יום נוסף לכל חודשיים עבודה
בשנה זו
3 שנים
חודש ימים
חודש ימים
 
  
  
  

מה ההבדל בין מתן הודעה מוקדמת לעובד לבין תשלום פיצוי כספי בגין אי מתן הודעה מוקדמת ?

  
כאשר מעביד מחליט לפטר עובד עומדות בפניו שתי אפשרויות:
  
א. מתן הודעה מוקדמת לעובד, שבסופה של תקופת ההודעה המוקדמת ינותקו יחסי עובד מעביד.
ב. ניתוק יחסי עובד מעביד באופן מיידי, ואז יש לשלם לעובד פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת.
  
  
מתן תקופת הודעה מוקדמת לעובד
תשלום פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת
     
מועד ניתוק יחסי עובד מעביד
בתום תקופת ההודעה המוקדמת
ביום מסירת הודעת הפיטורים
מועד תשלום פיצויי פיטורים על פי החוק
בתוך 15 יום מיום ניתוק יחסי עובד מעביד
בתוך 15 יום מיום מסירת הודעת הפיטורים, שהוא מועד ניתוק יחסי עובד מעביד
סיווג התשלום מבחינת מס הכנסה
שכר עבודה רגיל, חייב בשיעור המס השולי של העובד ולכן לא ניתן לתכנן את המס.
משולם בחודש העבודה האחרון ואולם מהווה פיצוי, חלק  ממענקי הפרישה ולא שכר עבודה רגיל ולכן ניתן לתכנן את המס (ניצול פטור, רצף פיצויים, פריסת מס וכדומה)
סיווג התשלום מבחינת ביטוח לאומי
שכר עבודה רגיל
שכר עבודה רגיל **
תקופת אכשרה לביטוח לאומי
צובר
צובר
 
דמי אבטלה
מתקיימים יחסי עובד מעביד ולכן אין זכאות
אין זכאות בגין החודש בעדו ניתן הפיצוי
     
המשך תנאים נלווים לשכר כגון רכב צמוד, אחזקת טלפון
יש
אין
המשך צבירת זכויות על פי החוק
יש
אין
הפרשות לקופות גמל ופנסיה
יש
אין

 
    

** - "פיצוי בשל אי-מתן הודעה מוקדמת שניתן לעובד לתקופה העולה על התקופה הקבועה בחוק, כגון תשלומים לפי הסכם קיבוצי, הסכם עבודה אישי וכדומה נחשבים כפיצויי פיטורין נוספים או כמענק פרישה נוסף, ויהיו פטורים מתשלום דמי ביטוח".

  
חשוב לדעת !
                         
מעביד רשאי להודיע לעובד, בהודעה מוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת ובתנאי שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו. גם כאשר העובד התפטר, מעביד רשאי להודיע לעובד, כי הוא מוותר על נוכחותו של העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת ובתנאי שישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו.
 
תקופת הודעה מוקדמת היא תקופת עבודה לכל דבר ועניין, למעט האיסור לכפות על העובד לצאת לחופשה על חשבון ימי החופשה שצבר. נסביר יותר:
 
סעיף 5(א)(7) לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 קובע כי ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, לא יובאו במנין ימי החופשה, אלא אם עלו על ארבעה - עשר, ובמידה שעלו. כאשר העובד הוא זה שביקש לנצל את ימי החופשה שצבר - כלל זה יחול לרבות הסייג בסופו, וייתכנו מצבים בהם ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים, בחלקם או במלואם, יובאו במנין ימי החופשה. ואולם, לפי הפסיקה, (ככלל, מאחר וייתכנו מצבים אחרים בהם המעסיק הוציא את העובד לחופשה "כדין") ככל שהמעסיק הוא זה שביקש להוציא את העובד לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת - כלל זה יחול למעט הסייג בסופו, דהיינו ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לא יובאו במנין ימי החופשה, לא בחלקם ולא במלואם, ללא כל תנאי נוסף.
 
  
עוד...
 
פיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת - חובת תשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - הוראות המוסד לביטוח לאומי

הביטוח הלאומי מצטרף למס הכנסה ופותח חזית נוספת - מהיום תשלמו גם דמי ביטוח לאומי על חלק ממענקי הפרישה. 07.12.08 

 


דמי הסתגלות - פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - הוראות המוסד לביטוח לאומי
 
 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.