דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ מבית PROFIT שרותים פיננסים פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הגדלת תקרת "ההכנסה המזכה" לעמית עצמאי

הגדלת תקרת "ההכנסה המזכה" לעמית עצמאי
למפקידים עד ה- 31 בדצמבר 2006

הודעה לחוסכים כספים בקופות הגמל
הגדלת תקרת "ההכנסה המזכה" לעמית עצמאי
למפקידים עד ה- 31 בדצמבר 2006
מליאת הכנסת אישרה ביום 27 בדצמבר 2006 בקריאה שניה ושלישית תיקון לפקודת מס הכנסה העוסק בין היתר בהטבות המס למפקידים בקופות הגמל בשנת המס 2006.
בהתאם לתיקון שאושר יוכל עמית עצמאי כמוגדר להלן (מי שמפקיד באופן עצמאי ללא הפקדת מעביד) להפקיד עד 31 לדצמבר 2006 כספים לקופות גמל וליהנות מהגדלת תקרת ההכנסה המזכה כבר בשנת 2006.
השינויים יחולו בשנת 2006 על רק עמית עצמאי שיתקיימו לגביו כל התנאים הבאים:
  1. הוא שילם בשל הכנסתו כספים לקופת גמל לקצבה על שמו בסכום שלא פחת מ- 85% מ- 16% מסך כל השכר הממוצע במשק (הפקדה בסך של 11,914 ₪).
  2. לא הייתה לו בשנת המס 2006 הכנסה שבשלה שילם עבורו מעביד כספים לקופת גמל לתגמולים או לקצבה והוא אינו נמצא בהסדר של פנסיה תקציבית.
עמית שהתקיימו בו התנאים לעיל יוכל ליהנות מהגדלת הטבות המס כמפורט להלן:
  • א. בשל הפקדת כספים לקופת גמל לקצבה - יינתן ניכוי ממס בשיעור של 11% מתקרת ה"הכנסה לעמית עצמאי" העומדת על סך של 87,600 ₪ לשנת המס. כמו כן יינתן זיכוי ממס בשיעור הקבוע בחוק, בשל סכומים שלא יעלו על 5% מתקרת ההכנסה כאמור (ושלא ניתן בשלם ניכוי).
  • ב. בשל הפקדת כספים לקופת גמל לתגמולים או לקצבה מעבר להפקדה שבסעיף א' לעיל ניתן לקבל הטבות מס נוספות של ניכוי בשיעור של 7% מ"תקרת ההכנסה הנוספת" העומדת על סך של 87,600 ₪ בשנת המס ואם הפקיד לקופת גמל לקצבה בנוסף לאמור בסעיף א' יוכל לקבל עד 4% נוספים כפי שקבוע בחוק היום. כמו כן ניתן לקבל זיכוי ממס בשיעור הקבוע בחוק בשל סכומים שלא יעלו על 5% מתקרת ההכנסה כאמור (ושלא ניתן בשלם ניכוי).
להלן התקרות לפי הצעת החוק:
סכום הפקדה סוג קופה תקרה לניכוי תקרה לזיכוי (הסכום הכולל בשלו יינתן זיכוי) הערות
1 עד ל- 11,914 ₪(87,600 * 85% * 16%) קצבה 9,636 ₪
(87,600 * 11%)
4,380 ₪
(87,600 * 5%)
הפקדה בסך 2,102₪ (ההפרש בין הסכום הכולל להטבות מס לבין הפקדה של 11,914) - ניתן לנצל לניכוי/זיכוי אם הופקד לקצבה בלבד.
2 מעל ל- 11,914 (ניתן להפקיד לתגמולים או לקצבה) תגמולים 6,132 ₪
(87,600 * 7%)
4,380 ₪
(87,600 * 5%)
הטבות המס יינתנו רק בגין סכומים שלא קיבלו הטבות מס כאמור בסעיף 1 לעיל.
    קצבה 6,132 ₪
(87,600 * 7%)
4,380 ₪
(87,600 * 5%)
על הפקדה נוספת לקצבה מעבר לסעיף 1. העולה על 12% מההכנסה הנוספת (87,600) ניתן לקבל עד ניכוי נוסף עד 4% נוספים (סה"כ עד 11% ניכוי).

האמור לעיל יחול רק על הפקדות שיבוצעו עד ליום 31 בדצמבר 2006! יודגש כי לגבי עמיתים שאינם עומדים בתנאים כמפורט לעיל לא חל כל שינוי לשנת המס 2006.


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.