דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

הגדלת שיעורי קצבאות הזקנה והשאירים 13.7.2006

ביום 13.7.2006 פורסם ברשומות חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 86), התשס"ו-2006 (להלן – התיקון), המגדיל את שיעורי קצבאות הזקנה, השאירים והבטחת הכנסה.

תחילת התיקון ביום 1.7.2006 והוא יחול על גמלאות המשתלמות בעד יום זה ואילך.
בתיקון הוגדלו שיעורי קצבת הזקנה, על פי סעיף 244 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – החוק), כדלקמן:
מבוטח שהגיע לגיל קצבת זקנה, יהיה זכאי לקצבה חודשית בשיעור של 16.2% מהשכר הממוצע, במקום 16%.
תוספת התלויים הוגדלה, כך שבעד בן הזוג תהיה התוספת 8.1% מהשכר הממוצע, במקום 8% ותוספת בעד כל אחד משני הילדים הראשונים – 5.1% מהשכר הממוצע, במקום 5%.
בנוסף, הוגדלו בתיקון שיעורי קצבת שאירים, על פי סעיף 252 לחוק, כדלקמן:
לאלמנה שעמה ילדים; לאלמן שעמו ילדים, כל זמן שהילדים עמו; לאלמנה או לאלמן שהם בני 50 שנים ומעלה - קצבה בשיעור 16.2% מהשכר הממוצע, במקום 16%.
לאלמנה או לאלמן שהם בני 40 שנים ומעלה ועדיין אינם בני 50 שנים ולא נתקיים בהם אחד התנאים האמורים לעיל, קצבה בשיעור 12.2% מהשכר הממוצע, במקום 12%.
אלמנה או אלמן שעמם ילדים, ישלם להם המוסד לביטוח לאומי, כל זמן שהילדים עמם, תוספת בעד כל אחד מילדיהם – בשיעור 7.6% מהשכר הממוצע, במקום 7.5%.
ילדים שהניח אחריו המבוטח ואין אלמנה או אלמן הזכאים לקבל בעדם תוספת, יהיו שיעורי הקצבה כך:
אם לילדים הורה - תשולם הקצבה בשיעור של 10.1% מהשכר הממוצע כשישנו ילד אחד בלבד, במקום 10%, ובשיעור של 7.6% מהשכר הממוצע בעד כל ילד, במקום 7.5%.
אם אין לילדים הורה, או שההורה גר דרך קבע בחוץ לארץ, תשולם הקצבה בעד כל ילד מהילדים בשיעור של 10.1% מהשכר הממוצע, במקום 10%.
במסגרת התיקון, הוגדלו אף שיעורי הבטחת הכנסה, למי שהגיע לגיל הפרישה, למי שמשתלמת לו קצבת זקנה או קצבת שאירים ולמי שמשתלמת לו קצבת תלויים.
בנוסף, במסגרת התיקון, תוקן סעיף 10 לחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), התשס"ב-2002 (להלן – חוק תכנית החירום הכלכלית), כך שהוראת השעה הקובעת כי גמלה המשתלמת בעד התקופה שמיום 1.7.2002 ועד ליום 31.12.2006, לפי החוק או לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, תשולם בניכוי 4% מסכום הגמלה, לא תחול על קצבת זקנה.
כמו כן, בוטל סעיף 10(ב1) לחוק תכנית החירום הכלכלית, אשר קבע כי גמלה המשתלמת בעד התקופה החל מיום 1.5.2005 ועד 31.12.2006, תשולם בניכוי 1.5% מסכום הגמלה.

בימים אלה עומד המוסד לביטוח לאומי לפרסם את השיעורים המעודכנים של הקצבאות האמורות לעיל.זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.