דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

דמי הבראה לפי הסכם קיבוצי וצו הרחבה

 
הזכות לדמי הבראה

מקור הזכות לדמי הבראה הינו בהסכם קיבוצי בדבר תשלום דמי הבראה או בצו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה ולא בחוק.

במסגרת הסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה מיום 13.07.1998 נקבע בין היתר כי:

1. העובד לא יידרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום דמי ההבראה.

2. הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי, אינן חלות על מעבידים ועובדיהם, שלגביהם נקבעו הוראות עדיפות בדבר השתתפות בדמי הבראה או השתתפות אחרת בקצובת הבראה או במסגרת קופת גמל (ענף הבראה) על פי הסכם עבודה קיבוצי.

3. קצובת ההבראה תינתן בשיעורים הבאים, אלא אם נקבעה הוראה עדיפה בהסכמים הקיבוציים שבתוקף מעת לעת בין אותם המעבידים לאותם העובדים, במשרה מלאה:

א. עובד בניסיון ולא יותר משנה אחת - 5 ימי הבראה.

ב. מהשנה השניה ועד השנה השלישית - 6 ימי הבראה.

ג. מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית - 7 ימי הבראה.

ד. מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה - 8 ימי הבראה.

ה. מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה - 9 ימי הבראה.

ו. מהשנה העשרים ואילך - 10 ימי הבראה.

4. העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד כאמור, יהיה זכאי גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.

5. עובדים במשרה חלקית – לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

6. קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

7. תקופת הזכאות - לקביעת תקופת הזכאות לענין תשלום דמי הבראה לא תובא בחשבון היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד. לקביעת תקופת הזכאות לענין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת לידה עפ"י חוק.

8. עובד יהיה זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו.

9. אין באמור כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.

 
במסגרת צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה מיום 13.09.1998 נקבע בין היתר כי הוראות הסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה מיום 13.07.1998 (כמפורט מעלה) יחולו על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט:

1. עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות, המועסקים במפעלים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.

2. עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים בשירות הציבורי.

3. עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי.

יש להתעדכן בכל שנה, בהתאם למגזר המתאים, בדבר השווי העדכני של יום הבראה.

 
להלן קישור לטבלת הזכאות לימי הבראה לפי וותק במקום העבודה וסקטור: דמי הבראה.
 
 
 
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.