דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

האם ניתן לקבל דמי אבטלה כשמקבלים באותו הזמן קצבה או פנסיה חודשית

קו הפרדה אדום

לפי סעיף 175 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 מי שזכאי לדמי אבטלה ובאותו הזמן יש לו הכנסה מקצבה או פנסיה חודשית - יקוזזו דמי האבטלה להם הוא זכאי עד לגובה הקצבה או הפנסיה החודשית, כך שבאופן מעשי רק במקרים בהם הפנסיה או הקצבה החודשית נמוכה משיעור דמי האבטלה להם הוא זכאי ייתכן ויוכל לקבל דמי אבטלה חלקיים (והכל על פי כללי החישוב לפי חוק הביטוח הלאומי).

 

להלן הסעיף הרלבנטי מתוך חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 -


175. דמי אבטלה למקבל קצבת פרישה

         
     (א) הזכאי לדמי אבטלה ובעד אותו זמן יש לו הכנסה מקצבת פרישה, או
         מגמול פרישה ינוכה מדמי האבטלה, המגיעים לו ליום לפי סעיף 167,
         סכום השווה להכנסתו היומית שמקורה בקצבה או בגמול כאמור.

     (ג) השר יקבע את דרכי חישוב ההכנסה היומית כאמור בסעיף קטן (א).

     (ד) בסעיף זה, "קצבת פרישה" - קצבה המשתלמת עקב פרישה מכל אחד מאלה:

           
 (1) עבודה
            (2) שירות בצבא הגנה לישראל
            (3) שירות במשטרת ישראל
            (4) שירות בשירות בתי הסוהר


להלן התייחסות בפסיקה לעניין הגדרת "קצבת פרישה" -

במסגרת פסק הדין - המוסד לביטוח לאומי נגד ברנרד בן משה - עבל 629/07 תוך עיסוק בשאלה האם פיצוי חודשי בגין אובדן כושר עבודה המשולם למבוטח על ידי חברת ביטוח עונה להגדרה קצבת פרישה ולפיכך רשאי המוסד לביטוח לאומי לקזז הכנסה זו מול דמי האבטלה המגיעים למבוטח, התייחס כבוד השופט סטיב אדלר להגדרת קצבת פרישה כדלקמן:  "קיצבת פרישה - הינה קצבה חודשית לתקופה בלתי קצובה המשתלמת מעת הפרישה ואילך. תשלום אובדן כושר על פי פוליסת הביטוח במקרה שלפנינו משתלם "באובדן כושר עבודה עיסוקי" לתקופה מירבית של שנה ובאובדן כושר "עבודה מקצועי" עד לתום תקופת הביטוח ולא יותר מגיל הפרישה לפנסיה (סעיפים 1612.16 ו-2.17 לפוליסה) אשר על כן תשלום בגין אובדן כושר עד גיל הפרישה לא יכול להיחשב לקיצבת פרישה שנועדה לכסות את תקופת הפרישה ואילך." (ההדגשות אינן במקור).

במסגרת פסק הדין - כרמל מרדכי נגד המוסד לביטוח לאומי - ב"ל 4169-02-09 תוך עיסוק בשאלה האם פנסיית נכות המשולמת למבוטח על ידי קרן פנסיה עונה להגדרה קצבת פרישה ולפיכך רשאי המוסד לביטוח לאומי לקזז הכנסה זו מול דמי האבטלה המגיעים למבוטח, התייחס בשנית בית המשפט להגדרת קצבת פרישה וחזר על הדברים כפי שפסק בית המשפט קודם לכן:

 

"ביה"ד קבע את פירוש המינוח "קצבת פרישה" שבסעיף 175 (ד) לחוק הביטוח הלאומי כדלקמן:" אין ספק שהמחוקק התכוון שלא ישולמו דמי אבטלה למי שפרש מעבודתו ומקבל קצבת פרישה או גמול פרישה - אשר בלשון העם הן מכונות בשם הכולל "פנסיה". את כוונתו זו ניתן ללמוד מהגדרת הבטוי קיצבת פרישה :"קיצבה המשתלמת עקב פרישה מעבודה". כאשר אדם פורש מעבודתו (בין בפרישה בגיל הפרישה "הרשמי" ובין בפרישה מוקדמת בגיל צעיר יותר או עפ"י הסדרים מיוחדים, כגון פרישתם של חיילים משירות הקבע בצה"ל הגם שהדבר נעשה בגיל צעיר בהרבה מ גיל הפרישה המקובל במשק העבודה בישראל) והוא מבוטח בביטוח פנסיוני, הוא מקבל "פנסיה" דהיינו, תשלום קצבה חודשית עקב פרישתו מהעבודה. הדגש הוא על קיצבה המשתלמת עקב הפרישה מהעבודה.
ישנה הצדקה מוסרית וכלכלית לתנאי האמור בסעיף 175 (ד) (1) לחוק, שהרי לא נכפתה על העובד אבטלה, אלא מדובר בפרישתו מהעבודה ובצמוד לכך, כפועל יוצא מכך, הוא מתחיל לקבל תשלומים סדירים קבועים של קיצבת - פרישה." (ההדגשות אינן במקור).

 

לסיכום, אם כך, ניתן להבין מפסקי הדין כי הגדרת קצבת פרישה לעניין הביטוח הלאומי והזכאות לדמי אבטלה כוללת בתוכה לרבות, פנסיה חודשית מקרן פנסיה או קצבה חודשית מחברת ביטוח ואולם אינה כוללת בתוכה על פי הפסיקה, קצבת נכות המשולמת מקרן פנסיה או פיצוי חודשי בגין אובדן כושר עבודה המשולם מחברת ביטוח.

 

מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


        

 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
פיצויי פיטורין
מצגות
מאמרים
פיטורין והתפטרות
קיבוע זכויות
טופס 161
כתבות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

קו הפרדה אדום
תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.