דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

פשיטת רגל של מעסיק או פירוק חברה - זכויות גמלאים הזכאים לפנסיה תקציבית שיצאו לפנסיה בטרם פשיטת הרגל או הפירוק

 
להבדיל מעובדים (עובד שכיר שהמעסיק שלו פשט רגל או בהליך פירוק) שלכל הפחות חלק מהזכויות שלהם מוגנות בחוק, נחשבים לנושים בני קדימה וזכאים לפיצוי כספי על פי חוק (פשיטת רגל של מעסיק או פירוק חברה - זכויות עובדים), גמלאים הזכאים לפנסיה תקציבית (פנסיה "מפעלית" / פנסיה במימון המעסיק) שיצאו לפנסיה בטרם פשיטת הרגל או הפירוק של המעסיק אינם נחשבים לנושים בדין קדימה.
 
ניתן ללמוד על מעמדם המשפטי של גמלאים כגון אלו, מידת היכולת שלהם להמשיך ולקבל את המגיע להם (תשלומי הפנסיה החודשית) ואופן פירעון התחייבות המעסיק כלפיהם במקרה של פשיטת רגל או פירוק מפרשת משגב לדך.
 
להלן מקבץ ציטוטים נבחרים מתוך ההחלטה (פסק דין) בעניין גימלאי עמותת בית החולים הכללי משגב לדך ירושלים (בפירוק)) - פש"ר 000306/00 - מיום 17/08/2006, מפי כבוד השופטת חנה בן עמי:
 
"מתוך קבוצת העובדים הזכאים לפנסיה תקציבית חלק יצאו לפנסיה בטרם הליך הפירוק – קבוצה זו (להלן: "גמלאי העמותה") - אין מחלוקת כי היא זכאית לכספי הפנסיה התקציבית; אולם, כפי שיבואר להלן, בהיות שהגמלאים אינם נושים בדין קדימה, יש להגדיר את הכספים מתוכם יוכלו להיפרע".
 
"אכן, מטבע הדברים, בהליך פירוק אין הקומץ משביע את הארי, וככל שניתן, מצווה ביה"מ לאמץ אמות מידה שיאפשרו חלוקה הוגנת של "העוגה המצומקת". לא כל שכן אמורים הדברים כאשר האוכלוסייה הנפגעת הינה בהגדרה אוכלוסייה חלשה, שלא זאת שאין מי ממרכיביה מסוגל לחזור ולגייס מחדש את ההון אותו צבר במהלך חייו ושנעלם בגלל מחדליהם של אחרים - הם מעסיקיהם לאורך שנים, אלא שגם החוק אינו מקנה להם שום רשת ביטחון מפני הנזקים הצפויים לאוכלוסייה זו במקרה של פירוק [ר' סעיף 78 לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם- 1980]".
 
"לכאורה, גם העובדים הזכאים לפנסיה תקציבית היו אמורים להיפרע מתוך כספי חשבון הנאמנות בהגיעם לגיל פרישה, אלא שככל הנראה אין די כספים כדי שהגמלאים עצמם יוכלו להיפרע מתוך כספים אלה. אי לכך, בתום הליך הפירוק, לא יישארו כספים בחשבון הנאמנות לטובת תשלומי הפנסיה של העובדים בהסדר פנסיה תקציבית".
 
"תוצאה זו אמנם קשה. אולם יש לזכור שלמעשה, הזכאים לכספי פנסיה אינם נושים בדין קדימה, ולכאורה, כספי התגמולים הם "חלק מנכסי המעביד" (ר', הרדוף, שם). מכאן, שלכאורה, דרך תביעת כספי התגמולים היא ע"י הגשת תביעה בנשייה רגילה, לא בדין קדימה".
 
"הצדדים העדיפו לא לכלול את כספי חשבון הנאמנות (וכספי קרנות אחרות, אם ישנן), בנכסי המעביד, ולטעון לגופו של ענין לזכאות לקבל את כספי הפנסיה התקציבית, וסבורני כי דרך זו יש בה כדי להשיג את האיזון המרבי בחלוקת הנשיאה בתוצאות פירוק ביה"ח, כפי שהיטיב להבהיר ב"כ העובדים "אין מחלוקת שקריסת העמותה גרמה לפגיעה כלכלית בכל נושיה וכי עצמת הפגיעה עשויה לגדול, או לקטון בהתחשב במצב המשפטי של כל נושה, או קבוצת נושים. החוק, עם זאת, איננו מכוון להתמודד עם עצמת הפגיעה וכל שניתן לעשות במסגרתו הוא לדאוג לחלוקה יחסית שווה של כספי קופת הפירוק וכל כספים אחרים הקיימים לחלוקה בין הזכאים להם, בחלקים שווים, לפי היחס שבין נשייתם לבין סכומים העומדים לחלוקה, ולא בדרך אחרת שמעבר לקבוע בחוק..." (סעיף 40 לסיכומיו). ממילא, בנסיבות הענין, לבד מקבוצת העובדים שבחרו בפנסיה צוברת, גם קבוצת העובדים הטוענים לזכאות בפנסיה התקציבית וגם קבוצת הגמלאים ייפגעו קשות מהליך פירוק החברה. דווקא מצב בו קופת הפירוק וחשבון הנאמנות מופרדים, יש בה להשיג את התוצאה הפוגעת פחות עבור כל הצדדים".
 
"כספי קרן הנאמנות ישמשו לדיווידנדים לגמלאי העמותה. היה ולאחר פירעון החוב לגמלאים, ייוותרו כספים בחשבון הנאמנות יצורפו כספים אלה לקופת הפירוק. היה ולא יספיקו כספי חשבון הנאמנות לכיסוי חוב העמותה לגמלאיה, יוכלו הגמלאים לתבוע את יתרת החוב מתוך כספי קופת הפירוק, כנושים רגילים של ביה"ח".
 
 
ההדגשות אינן במקור !
 
 
זה המקום להסב את תשומת הלב כי ביום 14/05/2009 בית המשפט העליון נתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה שהושג בין בעלי הדין (רע"א 7876/06).
 
 
 
 
אין מדובר בחוות דעת משפטית. מאמר זה מובא כאן לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד. המידע מוצג להמחשה בלבד.


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.