דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

ועדת הכספים: העלאת גיל הפרישה לנשים תידחה לפחות עד פברואר 2018

הודעה לעיתונות - ועדת הכספים - מיום 17 ביולי 2017

 
"נוכח היעדר הכרעה בעניין העלאת גיל הפרישה

ועדת הכספים דחתה את האפשרות להעלאת גיל הפרישה לנשים

עד אמצע פברואר 2018

בוטלה ברירת המחדל של העלאת הגיל: אם שר האוצר לא יגיש המלצות בעניין ולא תהיה החלטה ברורה בנושא, הגיל יישאר על 62. לוחות הביטוח הלאומי יותאמו לחוק גיל הפרישה ונשים שתפרושנה בגיל 62 יזכו לקבל את הקצבאות החל ממועד הפרישה

ועדת הכספים אישרה היום (ב') פה-אחד, לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק הקובעת שגיל הפרישה לנשים לא יעלה לפני ה- 15 בפברואר 2018. גיל הפרישה לא יעלה לפני שיגובש מתווה שייתן מענה לנשים במקצועות שוחקים או כאלו שיצאו ממעגל העבודה לפני גיל 62, אם תאושר בסופו של דבר העלאה הדרגתית של גיל הפרישה עד ל- 64. בכל מקרה, בוטלה ברירת המחדל שהיתה בחוק גיל הפרישה הקיים, לפיו אם עד תאריך מסוים (עתה ה- 15 בפברואר 2018), הסוגיה לא תוכרע בהמלצת שר האוצר ובהחלטה של ועדת הכספים, הגיל יעלה אוטומטית באופן הדרגתי עד לגיל 64. בכך הבטיחו חברות הכנסת בוועדת הכספים שהובילו את ביטול ברירת המחדל, שהגיל לא יעלה ללא הבטחת מתן מענה לסוגיות הדורשות פתרונות ייחודיים, כגון כאמור נשים במקצועות שוחקים וכד'. הצעת החוק קובעת את אותו מנגנון שהיה קיים עד היום בנושא ולפיו ההכרעה הסופית בעניין העלאת גיל הפרישה לנשים תעשה באופן הבא: תחילה המלצת שר האוצר, לאמץ או לדחות את המלצות הוועדה המקצועית שהוא עצמו מינה בעניין, אותה יעביר לוועדת הכספים ואז בשלושה חודשים שלאחר מכן, זה פרק הזמן לוועדת הכספים לדון בסוגיה ולהכריע סופית אם להעלות את הגיל אם לאו. התאריכים החדשים הם: עד ה- 15 בנובמבר 2017 שר האוצר יגיש את המלצתו לוועדת הכספים ולאחר-מכן, ועדת הכספים תדון בנושא ותכריע עד ל- 15 בפברואר 2018.

באישור הצעת החוק היום, כאמור לקריאה שנייה ושלישית, עצרה ועדת הכספים פעם נוספת את ההעלאה האוטומטית של גיל הפרישה לנשים, שאמור היה כבר לעלות באופן הדרגתי החל מה- 1 בינואר 2017 ועד שנת 2022 עד לגיל 64 במספר פעימות. הדחייה באה בעקבות הימנעותו של שר האוצר, משה כחלון, מהבעת עמדה ברורה בנושא ולאחר שלא הגיש לוועדת הכספים את המלצתו בעניין, כפי שמתחייב בחוק. המלצתו אמורה היתה להידון בוועדה שאמורה היתה להכריע כאמור, עד סוף 2016, אם לאמצה ובכך להעלות את גיל הפרישה אם לאו.

 

בדיונים קודמים הביעו חברי ועדת הכספים תרעומת קשה על-כך ששר האוצר נמנע מהבעת עמדה מפורשת בעניין ובפועל, העביר את "תפוח האדמה הלוהט של גיל הפרישה, לפתחה של ועדת הכספים". חברי הכנסת אמרו, כי "השר כחלון מסתתר מאחורי פקידי האוצר על-מנת שלא ידבק בו עניין העלאת גיל הפרישה". עוד טענו, כי נוח לשר לתת לזמן לעבור על-מנת ש"העמימות הקיימת בחוק גיל הפרישה תאפשר שהגיל יעלה במנגנון אוטומטי".

 

בדיון היום הודה יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) לשר האוצר על תמיכתו בחוק בנוכחי ועל-כך שנתן את הסכמתו לדחיית המועדים. זאת לאחר שבדיון הקודם הבהיר גפני, כי "שר האוצר הוא כתובת מרכזית בעניין הזה ומאחר שבמכתבו אליי בנושא הוא לא הביע עמדה, אנחנו נדרשים לסוגיה, אך נקיים דיון מעמיק ומו"מ מול כל הגורמים הרלוונטיים באוצר ובביטוח הלאומי, ללא האולטימטום של ה- 31.7.17, אז אמור הגיל לעלות אוטומטית ל- 62 וארבעה חודשים במסגרת הפעימה הראשונה".

גפני הסביר בתחילת הדיון היום: "נתקלנו במהלך הדיונים על גיל הפרישה, אין לנו עמדה מפורשת של שר האוצר בעקבות המלצות הוועדה המיוחדת לבחינת הנושא, ועדה שהוא מינה וביקש שאנחנו נקיים את הדיון ולמעשה אומר שההחלטה בידיים שלנו. אנחנו לא יכולים לעבוד, מבלי שאנחנו בטוחים בעניין שהטבלאות של הביטוח הלאומי יפעלו בנפרד מחוק גיל הפרישה ולמרות שגיל הפרישה לא עלה, נשים קיבלו מכתבים שמועדי קבלת הקצבאות יידחו וכאן בחוק אנחנו קובעים שטבלאות הביטוח הלאומי יוצמדו לחוק גיל הפרישה, אם לא יעלה, גם הקצבאות לא יידחו ואם גיל הפרישה יעלה, ישתנו בהתאם לוחות הביטוח הלאומי. החקיקה הזו משמרת את הסטטוס-קוו ואנחנו נקיים דיונים עם האוצר וקרנות הפנסיה. אבל אנחנו חייבים בינתיים לדאוג למי שפורשים בינתיים ולא אמורים לקבל קצבאות זקנה בגלל שלוחות הביטוח הלאומי כבר מתקדמים".

היועצת המשפטית לוועדת הכספים, עו"ד שגית אפיק, הסבירה את עיקריי הצעת החוק: "ההצעה בנויה משני נדבכים: התאמה בין לוחות חוק הביטוח הלאומי ללוחות חוק גיל הפרישה, והמנגנון הקובע יהיה זה בחוק גיל פרישה ולוחות הביטוח הלאומי יותאמו אליו. לגבי המנגנון של גיל פרישה – שר האוצר הקים הוועדה הציבורית והוא אמור בעקבותיה להגיש המלצות, המועד האחרון היה 30 באפריל 2017 ולוועדת הכספים שלושה חודשים לדון בכך. והמנגנון אומר שאם הוועדה לא החליטה שהגיל יהיה זה המופיע בלוחות המופיעים כרגע בחוק, שהגיל עולה אוטומטית ל- 64. כך לפי החוק הקיים. העובדה שעד ה- 30.4 לא היתה המלצה של שר האוצר, אלא רק כתב שמבקש מיו"ר הוועדה שיקיים דיונים ובהתאמה נגיע להחלטות. הוועדה מבהירה שהמטרה היתה להפוך את ברירת המחדל ולומר שעל השר להגיש המלצות ורק לאחר שיגיש המלצות והוועדה בכל זאת תשב ואל תעשה אז הגיל יעלה אוטומטית. יחד עם זאת בינתיים, דחייה תאריכים עד ה- 30.9.17 ולוועדה שלושה חודשים לאחר מכן. זה לבקשת האוצר, אם לא יקבל החלטה, הגיל יישאר על 62".

חברות הכנסת שלי יחימוביץ' (המחנה הציוני) ומרב מיכאלי (המחנה הציוני) דרשו תוספת זמן על-מנת שוועדת הכספים תוכל לתת מענה לסוגיות הבעייתיות של מקצועות שוחקים ונשים מחוץ למעגל העבודה, ולבסוף הוחלט כאמור, לדחות את המועדים בהתאמה עד ל- 15 בנובמבר 2017 ול- 15 בפברואר 2018.

עוד לבקשת חברת הכנסת יחימוביץ', בנוסח הצעת החוק נקבע מפורשות, "שאם שר האוצר לא ייתן המלצה ועקב כך הוועדה לא תכריע, גיל הפרישה לנשים יישאר על גיל 62. כך יהיה אם שר האוצר יישאר פסיבי". במהלך הדיון קראה ח"כ אורלי לוי-אבקסיס (ישראל ביתנו) לעבר אנשי האוצר שניסו להניא את הוועדה מביטול ברירת המחדל: "אתם שומרים על שר האוצר שלא ייתן את עמדתו. חשוב מאוד לשמוע את עמדתו של שר האוצר וצריך שיהיה סוג של שוט שיחייב אותו להבהיר מהי עמדתו".

נציג הקרנות הוותיקות, יאיר כוכב, ציין בפני הוועדה, כי "דחיית ההעלאה של גיל הפרישה משמעותה פגיעה בעמיתי הקרנות הוותיקות ואמר: "יש כ- 500 אלף נשים בקרנות הוותיקות וכ- 100 אלף מתוכן לפני פרישה. ההשהיה הזו של שנה, סה"כ בשנה, בתחילה ב- 7 חודשים ועכשיו עד סוף השנה זה עלה כבר 250 מיליון ₪ לעמיתים. קרנות הפנסיה הוותיקות זו מערכת סגורה ומה שיש, זה מה שיש לשלם לנשים ולגברים שפורשים".

נוכח העניינים כבדי המשקל שנותרו פתוחים ומצריכים בחינה טרם קבלת החלטה בעניין, בין השאר נושא הקרנות הוותיקות, לגביהן מדובר במערכת סגורה שסך הכסף שנצבר בהן משמש למימון הפנסיות של העמיתים, גברים ונשים כאחד, דבר שיש לו השלכות על גובה הקצבה החודשית לעמיתים, הוחלט שצוות של חברי כנסת מטעם ועדת הכספים יגבש מתווה מוסכם יחד עם אנשי האוצר למניעת פגיעה בנשים במקצועות שוחקים או בנשים שיצאו ממעגל העבודה עוד לפני גיל 62 וכן ירכז את הנתונים שיתקבלו מהקרנות הוותיקות, על-מנת להבין את השלכות דחיית ההעלאה בגיל הפרישה.

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, סיכם את הדיון והדגיש ש"ועדת הכספים תתכנס לדון בכל הנושאים הרלוונטיים להחלטה אם להעלות את גיל הפרישה אם לאו בחודשים הקרובים" וקרא לנציגי הקרנות הוותיקות להעביר לוועדה נתונים מלאים לוועדה על-מנת שההשפעות על עמיתי הקרנות יילקחו בחשבון. "בכל מקרה" אמר גפני, "לא יקרה דבר ללא הכרעה ברורה של הוועד ולאחר שקיבלה את עמדת שר האוצר".
 
לפרטים נוספים: איל קציר, דובר הוועדה אתר הכנסת: פורטל ועדת הכספים".


חוק גיל פרישה (תיקון מס' 6), התשע"ז–2017  - תיקון לחוק מיום 24 ביולי 2017
 
דחיית גיל הפרישה לנשים - פרק י' לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.
 
ועדת הכספים עצרה את ההעלאה הצפויה של גיל הפרישה לנשים החל מחודש ינואר 2017 - הודעה לעיתונות - ועדת הכספים - מיום 7 בנובמבר 2016.
 
דיון בנושא העלאת גיל הפרישה לנשים, לפי סעיף 9 לחוק גיל פרישה, התשס”ד - 2004 - דיון ועדת הכספים - יום שני, 7 בנובמבר 2016, ו' בחשון תשע"ז, בשעה 10:02 - ועדת הכספים - דיון - העלאת גיל הפרישה לנשים.
 
 
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.