דף הבית
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
 
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

בקרוב, תוכלו לנהל את החיסכון הפנסיוני שלכם בעצמכם!

קופת גמל אישית - חיסכון פנסיוני אישי

 
 
בתאריך 12.12.06 פורסמה טיוטת תקנות (תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התשס"ז, 2006) המתייחסת להפעלת חיסכון פנסיוני אישי בישראל (IRA).
 
מהו חיסכון פנסיוני אישי ?
                     
במילים פשוטות, לראשונה בישראל, מתן אפשרות בלעדית לחוסך לבחור בעצמו את הנכסים בהם יושקעו כספיו! מצד אחד החוסך נושא באחריות מלאה להחלטותיו אך מצד שני נהנה מחופש בניהול הכספים שלו.
 • לחוסך יהיה שיקול דעת מלא ביחס לאופן שבו יושקעו כספיו בקופת הגמל האישית שלו. החוסך יוכל לבחור באחת משתי הדרכים הבאות (או בשילוב של שתיהן):
  • לנהל בעצמו את תיק השקעותיו.
  • לבחור כל מנהל תיקים שינהל עבורו את תיק ההשקעות שלו בכפוף למדיניות שיקבע בעצמו (החוסך).
 • סוג החיסכון הפנסיוני האישי, קופת גמל אישית -
  • קופת גמל לתגמולים
  • קרן השתלמות
  • תכנית ביטוח שאושרה כקופת גמל לתגמולים  (המיועדת לעמית אחד בלבד)
 • משתמע מכך שבשלב הראשון של הפעלת המודל לא ניתן לחסוך באמצעות קופת גמל אישית:
  • למטרת פיצויים (אישית או מרכזית).
  • למטרת קצבה (קרן פנסיה או פוליסה משתתפת ברווחים מסוג קצבה).
 • כלומר, נכון לעכשיו, החוסך יוכל לנהל קופת גמל אישית לצרכי חסכון הוני בלבד.
 • כללי השקעה, ההשקעה תותר רק בנכסים הבאים:
  • ניירות ערך סחירים (לרבות תעודות סל)
  • קרנות נאמנות
  • פיקדונות למעט מוצרים מובנים
 • השקעה בכל הנכסים הנ"ל בחו"ל - תותר רק במדינות חוץ מאושרות
 • השקעה בניירות ערך סחירים של תאגיד בודד תוגבל ל- 10% משווי נכסי קופת הגמל האישית.
 • מגבלה זו לא תחול על השקעה באג"ח של מדינת ישראל ועל השקעה בתעודת סל.
 • ניתן יהיה להשקיע את כל כספי קופת הגמל האישית בפיקדון אחד או בקרן נאמנות אחת.
 • התנאים שנקבעו מאפשרים מעבר קל ונוח של זכויות החוסך בין קופת גמל אישית לקופת גמל אישית אחרת ובין קופת גמל אישית לקופת גמל רגילה וההפך.

הרקע לשינוי

 • שוק ההון הישראלי עבר במהלך השנים האחרונות שינויים רבים ובמסגרתם נחקקו מספר רפורמות מרכזיות.
 • בסוף שנות השמונים ובתחילת שנות התשעים הופסקה באופן הדרגתי הנפקת אג"ח מיועדות לקופות הגמל ולחברות הביטוח.
 • בשנת 2003, במסגרת הרפורמה בקרנות הפנסיה, בוצעה הקטנה של היקף אגרות החוב המיועדות המונפקות לקרנות הפנסיה לשיעור של 30%. וכך יותר כסף זרם לשוק ההון, להשקעות חופשיות.
 • בסוף שנות ה-90, אושרה לראשונה הפעלתן של קופות גמל מסלוליות. במסגרת קופות אלו, ניתנה האפשרות לחוסך לפזר ולפצל את השקעותיו בין מסלולי השקעה שונים באותה קופת גמל.
 • בראשית שנת 2000, אושרו לראשונה הפעלתן של קופות גמל מסלוליות מרכזיות לפיצויים.
 • במהלך שנת 2005 נכנסה לתוקף רפורמה נוספת שהעניקה כל פרט את זכותו הבסיסית   לבחור בעצמו את הגוף הפנסיוני בו ייחסכו כספיו לעת פרישה.
 • במהלך שנת 2006 אושרו לראשונה פוליסות ביטוח שמשתתפות ברווחים המאפשרות למבוטח לחסוך במסלול השקעה דינמי, שהרכב ההשקעות בו משתנה במשך תקופת החיסכון.
 • במהלך חודש אוגוסט 2006 פרסם האגף טיוטת תקנות בנושא ניוד כספי החיסכון הפנסיוני.
 • לקראת 2007 , הפעלת קופת גמל אישית ...............
 
האמור מבוסס בעיקרו על נייר עמדה שפורסם ביום 12.12.06 על ידי משרד האוצר, אגף שוק ההון.


  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
אפליקציות
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.