דף הבית נפגשים בזום ושומרים על הבריאות
יצירת קשר
לתאום פגישה
1599-500-570
בי. פור תכנון פרישה בע''מ פרישה
161
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
סימולטור מס
מחשבונים
טפסים
סרטונים
קיבוע זכויות
פיצויי פיטורים
כתבות
מאמרים
טופס 161
עדכונים שוטפים
מצגות
פיטורים והתפטרות

רשות המסים תחדש הוצאת אישורי רצף פיצויים לעובדים שעזבו את מקום עבודתם

הודעת רשות המסים מיום 29/06/08

 

רשות המסים תחדש הוצאת אישורי רצף פיצויים לנישומים, בהתאם לתנאים שנקבעו בתזכיר החקיקה שגובש בעניין, ועוד בטרם יושלמו הליכי החקיקה, וזאת כדי להקל על עובדים שעזבו את מקום עבודתם בשנת 2008.


בינואר 2008 עבר תיקון 3 לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסים (קופות גמל). התיקון בין היתר, ביטל את קופות הגמל האישיות לפיצויים כך שמתחולת התיקון לא ניתן יותר להפקיד לקופות אלו. פקודת מס הכנסה קובעת כי אדם שפרש מעבודתו ועמדו לזכותו כספי פרישה יוכל להשאירם בקופה לפיצויים או להפקידם בקופה לפיצויים כאמור וזאת בתנאי לכך שהחל בתוך שנה החל לעבוד אצל מעביד אחר אשר מפקיד לקופה שבה הופקדו כספי הפרישה.


לאור האמור לעיל נוצר מצב לפיו אין אפשרות לעמוד בתנאי רצף פיצויים כיוון שעובד שעזב את מקום עבודתו אינו יכול להפקיד בקופת גמל אישית לפיצויים בשל ביטולן. על כן, החל מתחולת התיקון, רשות המיסים הפסיקה את מתן אישורי רצף פיצויים לנישומים. במצב שנוצר, בכדי להימנע מתשלום מס על כספי הפיצויים, עובדים שעזבו מקום עבודה נאלצו להשאיר את כספי הפיצויים אצל המעביד שעזבו. בכדי לפתור את הבעיה גובש ברשות המסים יחד עם אגף שוק ההון תיקון חקיקה המאפשר מחדש לקבל אישורי רצף בהתאם לתנאים שנקבעו.


אל מול הצורך לתת מענה מהיר לאותם עובדים, הוחלט, כאמור, לא להמתין לסיום הליכי החקיקה ולחדש את הוצאת האישורים על בסיס התנאים שנקבעו בתזכיר החוק שהופץ השבוע ואשר יתקן את סעיף 9(7א)(א)(4)(א) לפקודת מס הכנסה כדלקמן:


1. נקבעה תקרה לכספי פרישה במזומן שבגינה ינתן רצף פיצויים בסך של 4 פעמים השכר הממוצע במשק כפול שנות העבודה של אותו עובד.
2. בנוסף על האמור בסעיף 1, יצורף ההפרש שבין הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות של אותו מעביד עבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, לבין סכום הכספים שעמדו לזכותו של אותו עובד לאחר שהופקדו עבורו על ידי אותו מעביד.
האמור לעיל יחול כאמור על העובדים שפרשו החל מינואר 2008.


להלן דוגמא:


אדם פרש מעבודתו לאחר 10 שנות עבודה, משכורות האחרונה 20,000 ₪.
קבל מענק פרישה בסך של 500,000 ש"ח ובנוסף במהלך שנות עבודתו כוסתה מלוא החבות לפיצויים ע"י הפקדות לקופת אישית לפיצויים/למרכיב הפיצויים בקופה לקצבה.

לצורך הדוגמא 4 פעמים שכר ממוצע במשק שווה ל 30,000 ₪ .
הרצף יחול על הסכומים כדלהלן:


1. סך של 30,000*10=300,000 ₪.
2. הסכומים שהופקדו בקופה כאמור.
על יתרת כספי הפרישה בסך של 200,000 ₪ ישולם מס בהתאם להוראות הפקודה.

דף המידע התעדכן בתאריך 29.06.2008

  
המעסיק התחלף ? המפעל נמכר לבעלים חדשים ? החברה מוזגה לחברה אחרת ? -  רצף זכויות עובדים - חילופי מעסיקים
זום וגמרנו ! שירות מלא בלי לצאת מהבית !
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook
© כל הזכויות שמורות ל בי. פור תכנון פרישה בע"מ.