דף הבית
אפס מכירות, 100% ייעוץ
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורים
פיטורין והתפטרות
סרטונים
כתבות
מאמרים
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים

פיצויי פיטורים - זכאות

חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963
באילו מקרים התפטרות תיחשב לפיטורים ?
התפטרות עובד עקב מעבר מגורים - הוראות חוק פיצויי פיטורים והתקנות
נסיבות בהן התפטרות תחשב כפיטורים לעניין פיצויי פיטורים
טבלת מידע קלה להבנה
פיצויי פיטורים בעקבות התפטרות בשל העתקת מקום מגורים
טבלת מידע קלה להבנה
חישוב פיצויי פיטורים - רכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים
על אילו רכיבים במשכורת, ישולמו פיצויי פיטורין ?
‏תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964‏
פיצויי פיטורים - אופן החישוב
חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לסוג העובד ובהתאם לאופן העסקתו
סכומים משוריינים - סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
האם סכומים ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה ניתנים להחזרה למעביד ?
סעיף 14
האם ומתי אנו זכאים לפיצויים שנצברו בקופות ? האם ומתי חובה על המעביד לבצע השלמה של פיצויים ?
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים - זכאות ללא תנאי
זכאות לפיצויי פיטורים לעובד שהתפטר מעבודתו לאחר שהגיע לגיל פרישה
איך מפרשים את סעיף 11 (ה) לחוק פיצויי פיטורים ?
סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963
שכר עבודה הכולל בתוכו פיצויי פיטורים על פי הסכם עבודה באישור שר העבודה.
הלנת פיצויי פיטורים - סעיף 20 לחוק הגנת השכר, תשי"ח 1958
שלילת זכאות לפיצויי פיטורים
האם מגיע לעובד פיצוי בגין הלנת פיצויי פיטורים ?
שווי הפיצויים בקופת הגמל ירד מיום סיום יחסי עובד מעביד ועד ליום קבלת הפיצויים בפועל מקופת הגמל - האם מגיע לעובד פיצוי בגין הלנת פיצויי פיטורים ?
הלנת פיצויים - מועד לתשלום פיצויי פיטורים
תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ"ג-1983
פיצויי פיטורים - מענק פרישה - מענק מוות - למי הם שייכים במקרה שהעובד נפטר ?
אילו הפסקות במהלך תקופת העבודה משפיעות על חישוב הפיצויים המגיעים לעובד ?
כתב ויתור- האם לחתימה על כתב ויתור תוקף משפטי ?
מעבר מקום מגורים - התפטרות כפיטורין - הבהרה
תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988
אברהם זעפרני נגד רב בריח מוצרי בטחון בע"מ
תביעת תשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת על ידי עובד לאחר שנתפס בגניבה מהמעביד
מרדכי גימלשטיין נגד יזמקו בע"מ - עע 000076/06
האם הרכיבים "בונוס אישי" ו"בונוס רווחיות" הם חלק מה"שכר" לצורך חישוב פיצויי פיטורים ותמורת הודעה מוקדמת ?
אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורים
נוסח האישור הכללי - סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים
שמילוביץ נ' בית חולים בלומנטל בע"מ ואח' - בית חולים בלומנטל בע"מ ואח' נ' שמילוביץ דב"ע נז / 3-98 , 3-101
לפי סעיף 20 (ב2) לחוק הגנת השכר מעביד רשאי לקזז מפיצויי פיטורים חוב שחייב העובד למעביד ואולם בעת פטירה של עובד לגבי פיצויי פיטורים המגיעים לשאירי העובד הנפטר, קבע המחוקק בחוק פיצויי פיטורים שהם לא יהיו חלק מהעיזבון ולכן לא ניתן לקזז את החוב של העובד מפיצויי פיטורין אשר להם זכאים השאירים.
עב 004463/01 - מנחם דרזנר נגד אלקן סי.אל. (אלומיניום קוננסטרקשן) בע"מ
זכאות העובד להפרש פיצויי פיטורים והאם יש לראות בכספים אשר הופרשו לקופת גמל לחסכון אליה התחייב המעביד להפריש עבור התובע בנוסף לשכרו וללא כל קשר לזכותו לפיצויי פיטורים - כפיצויי פיטורים לצורך ההתחשבנות עם העובד בעת סיום יחסי עובד מעביד.
משיכת כספים מקופות גמל לפיצויים על ידי מעביד - חוזר גמל 2003/5
חוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון מיום 27 במאי 2003
הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר אגף שוק ההון ביטוח וחסכון - עש"א 23659-05-12
לעניין סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים
עדינה ביליג נגד נשי אמי"ת - רשת מוסדות חינוך בישראל
לעניין סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין
כאן יכולה להיות הפרסומת שלך !
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
כאן יכולה להיות הפרסומת שלך !
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.