דף הבית
אפס מכירות, 100% ייעוץ
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורים
פיטורין והתפטרות
סרטונים
כתבות
מאמרים
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים

מס על פיצויי פיטורין ומענק פרישה

החלת רצף קצבה על עובד שפרש ולא ביצע בחירה
מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 5
קביעת תקרה להשלמת התחייבות בהתאם לחוק פיצויי פיטורים
מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 4
שכר קובע לעניין תשלום פיצויי פיטורים ושכר קובע לעניין פטור על פיצויי פיטורים
בצירוף קישורים לכל המידע הרלבנטי לחישוב פטור על פיצויים ופטור על מענק פרישה !
קביעת תקרה להפקדה שוטפת במרכיב הפיצויים
מתוך "לוח העזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה" לחודש ינואר 2017 ואילך שהפיצה רשות המסים בתחילת חודש ינואר 2017 - עמוד מס' 4
פיצויי פיטורים - תקרה להפקדות מעסיק
חיוב במס בשלב ההפקדה.
תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה
מענק פרישה או פיצויים
פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות - עיגון הוראות המוסד לביטוח לאומי בחקיקה חדשה
רצף זכויות פיצויים - תיקון 173 לפקודת מס הכנסה
חוזר מס הכנסה מס' 4/2011 מיום 08/05/2011 הוראות ודוגמאות שפרסמה רשות המסים - המתייחסות לאופן החישוב של התקרה לרצף זכויות פיצויים
חרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א) ז) לפקודת מס הכנסה
חוזר מס הכנסה מס' 3/2011 מיום 01/05/2011
הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים
חוזר מס הכנסה מס' 10/2011 מיום 13/07/2011
פריסת פיצויים - פריסה אחורה או פריסה קדימה ?
אם חשבת על פריסה – כדאי שתקרא
תקרת פיצויים ו תקרת השלמה לפיצויים
סעיף 3(ה3)(1א) לפקודת מס הכנסה + סעיף 3(ה3)(1ב) לפקודת מס הכנסה + סעיף 3(ה3)(2) לפקודת מס הכנסה
מענק פרישה I מענקי פרישה I מה הם התנאים לזכאות לפטור
פריסת מס
פריסת מענק פרישה חייב במס ופיצויי פיטורין חייבים במס.
פטור מוגדל על פיצויי פיטורין ו/או מענקי פרישה
עדכון - אוגוסט 2010
היוון קצבה הרואים בו חרטה מרצף קצבה לעניין דיני המס
סעיף 9א (ה) (4) לפקודת מס הכנסה
יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים
חוזר מס הכנסה מס' 4/2017 מיום 11/06/2017
מענק מוות - מס הכנסה על מענק מוות של עובד שנפטר ואפשרויות תכנון מס
עדכון מדיניות רשות המסים - אוגוסט 2010
מענק עקב מוות - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק עקב מוות
סעיף 9(7א)(ב) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (וחיוב במס של הרווחים שנצברו בגינם)
סעיף 9(7א)(א1) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה - תקרת פטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה
סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב מוות - פטור על כספי פיצויים שראו בהם הכנסת עבודה ושולם עליהם המס בשלב ההפקדה (לרבות פטור ממס על הרווחים שנצברו)
סעיף 9(7א)(ב1) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה או מוות - הוראות נוספות לעניין חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
סעיף 9 (7א) (ח) לפקודת מס הכנסה
רצף מעסיקים - רצף זכויות פיצויים
סעיף 9 (7א) (א) (4) + (5) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה או מוות - הגשת ערעור למס הכנסה ודיווח
סעיף 9 (7א) (ה) + (ו) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה או מוות - חישוב תקרת הפטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה - במקרה בו הוגדלה המשכורת בסמוך למועד הפרישה
סעיף 9 (7א)(ג) לפקודת מס הכנסה
עובד שנפטר לאחר שביצע פריסת מס על מענק פרישה ו/או פיצויי פיטורים
סעיף 8 (ד) לפקודת מס הכנסה
מענק עקב פרישה או מוות - חישוב תקרת הפטור לכספי פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה - במקרה שחלו שינויים בשיעור המשרה במהלך תקופת העבודה
סעיף 9 (7א)(ד) לפקודת מס הכנסה
רצף קצבה - ייעוד פיצויי פיטורים לקצבה
סעיף 9(7א)(ז) לפקודת מס הכנסה + סעיף 9(7א)(ז1) לפקודת מס הכנסה
פריסת מס - חלוקת הכנסה ומת הנישום במהלך תקופת הפריסה
סעיף 8 (ד) לפקודת מס הכנסה
מס הכנסה על פיצויי הלנת שכר
סעיף 9 (21) (א) לפקודת מס הכנסה
פריסת מס - חלוקת הכנסה ליותר משנה אחת
סעיף 8 (ג) לפקודת מס הכנסה
אישור ניכוי מס במקור
ראה טופס לדוגמא - חובה לצרף לדוח השנתי בשנת הפרישה - יש לדרוש את האישור מכל קופה !
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 190 והוראת שעה), התשע"ב–2012
דוגמאות לניצול קיזוזים, זיכויים ו/או ניכויים במהלך תקופת הפריסה
כללים לפריסת סכום מענק עקב פרישה חייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קיצבה
חוזר מס הכנסה 78/5 (מקור "הסטורי" לעניין פריסת מענק פרישה - פיצויי פיטורים)
מענק פרישה I פטורים I קיזוזים I זיכויים I ניכויים כנגד מענק פרישה חייב במס במהלך שנות פריסת מס
דיון מחודש לאור פסק דין - שרל שבטון
סמכות המנהל להגדלת הפטור על מענק פרישה
הודעה לציבור מיום 15/08/2010 - פקידי שומה - מס הכנסה
העברת עובדים בין מעבידים - העברת קופות בין מעבידים - באישור פקיד שומה
כללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי יעוד של כספים בקופת גמל), התש"ן- 1990
העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו/או העברת הבעלות על קופת הגמל
חוזר מס הכנסה מס' 6/2011 מיום 15/05/2011
תקרה לרצף זכויות פיצויים - מס הכנסה
חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 173) התש"ע–2009
מורביה אלי נ' פקיד שומה באר שבע
עמ"ה 552/04 מורביה אלי נ' פקיד שומה באר שבע מיום 23/02/2005 בנושא: זכאות לפטור ממס על פיצויי פיטורים - האם המשך הפעלה של חברה באופן עקיף על ידי מי שהיה שכיר בעל שליטה בחברה, לאחר שנותקו יחסי עובד מעביד, שולל ממנו את הפטור ממס על כספי פיצויי פיטורים ששולמו לו על ידי החברה ביום הפסקת עבודתו כשכיר בחברה שבבעלותו ? האם מדובר בפעולה מלאכותית ?
סוניה פורת נ' פקיד שומה כפר סבא
עמ (מרכז) 23004-11-10 מיום 13/02/2013 - פסק דין בנושאים: פריסת פיצויים ומענקי פרישה, פטירה של הנישום במהלך תקופת הפריסה ומימוש פטור ממס לנכה
תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993
בן אריה יעקב נגד פקיד שומה כפר סבא
יישום הלכת שרל שבטון - ניצול פטור לנכה כנגד פריסת מס - בכל שנות הפריסה
שרל שבטון נגד פקיד שומה תל-אביב-יפו 5
קביעת בית המשפט כי פריסת מס אינה רק אקט טכני אלא מעניקה אפשרות להינות מפטור לנכה כנגד החלק החייב במס של הפיצויים גם במהלך כל שנות הפריסה ולא רק בשנת הפריסה הראשונה.
סילבאן שטרית נ' פקיד שומה תל אביב יפו
תשלומי השלמה - השלמת חוב ותק פיצויים בקופת גמל
תשלומי השלמה קבועים, תשלומי השלמה שאינם קבועים, תשלומי פיגורים - כל הוראות החוק.
פקיד שומה ת"א 5 נגד שרל שבטון - פקיד שומה כ"ס נגד יעקב בן אריה
ע"א 8958/07 + ע"א 8960/07 - פסק דין בבית המשפט העליון – הכרעה בסוגיית מימוש הפטור לנכה כנגד הכנסות מפריסת פיצויים ומענקי פרישה.
מיסוי כספי פיצויים בעת עזיבת מקום עבודה - שינויים לפי התכנית הכלכלית לשנים 2013-2014
במסגרת התכנית הכלכלית, בין היתר, הוחלט על שינויים באשר לאופן מיסוי כספי פיצויי פיטורים בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה, החל משנת המס 2014 - מה הם השינויים ?
מאמרים קודמים
1
2
מאמרים הבאים
כאן יכולה להיות הפרסומת שלך !
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
כאן יכולה להיות הפרסומת שלך !
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.