דף הבית
אפס מכירות, 100% ייעוץ
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורים
פיטורין והתפטרות
סרטונים
כתבות
מאמרים
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים

אי תחרות

אי תחרות - שמירת סודיות - הגבלת חופש העיסוק - תקופת צינון
האם זה חוקי להגביל את חופש העיסוק של העובד ? מהו שיעור המס החל על תשלומים לפי הסכם בין עובד למעביד להתחייבות לאי תחרות ?
בית המשפט העליון "עשה סוף" למחלוקת רבת השנים באשר לדרך שיש למסות תשלומים לפי הסכם בין עובד למעביד להתחייבות לאי תחרות
בחודש אוגוסט 2016 ניתן פסק דין בשלושה ערעורים יחד, באשר לסוגיית אופן המיסוי של תשלומים לפי הסכם בין עובד למעביד - להתחייבות לאי תחרות - האם מדובר בתקבול הוני החייב במס בשיעור קבוע (מס רווח הון) או שמא מדובר בתקבול פירותי המצטרף להכנסה מיגיעה אישית החייב במס שולי.
חובת אמון וחובת תום לב החלות על עובד - שמירת סודיות ואי תחרות במהלך ולאחר סיום יחסי עובד מעביד
איזון בין חופש העיסוק של העובד לבין הגנה על אינטרסים לגיטימיים של המעסיק
מקבץ סעיפי חוק שמעסיק עשוי לעשות שימוש בהם נגד עובד (ונגד צד ג') - כאשר עובד טוען לזכות לחופש עיסוק כצידוק לתחרות בעסקי המעסיק
תשלום לפי הסכם בין עובד למעביד להתחייבות לאי תחרות - האם זה הסוף ?
האם בהצעת תקציב המדינה לשנים 2015-2016 משרד האוצר "עושה סוף" למחלוקת רבת השנים עם רשויות המס בישראל, באשר לדרך שיש למסות תשלומים לפי הסכם בין עובד למעביד להתחייבות לאי תחרות ? לאור הצעת החוק החדשה שפורסמה מסתמן שכן, ואף גרוע מכך, להצעת החוק החדשה, בנוסח הנוכחי, השלכות מרחיקות לכת גם על אופן המיסוי של תשלומים מסוגים נוספים אחרים.
אי תחרות - "רשימת מכולת" עדכנית
בחודש אוגוסט 2013 ניתן פסק דין המביא להכרעה נוספת של בית המשפט המחוזי בסוגיית אופן המיסוי של תשלומים לפי הסכם בין עובד למעביד - להתחייבות לאי תחרות - האם מדובר בתקבול הוני החייב במס בשיעור קבוע (מס רווח הון) או שמא מדובר בתקבול פירותי המצטרף להכנסה מיגיעה אישית החייב במס שולי. אמנם פסק הדין ניתן בבית המשפט המחוזי ולא בבית המשפט העליון ואולם לאור הדיון וההכרעה בו והנושאים שהועלו בו, הוא מהווה בסיס טוב לרענון הדיון בנושא אי תחרות. מוזמנים לקרוא.
ברנע נ' פקיד שומה כפר סבא
עמ (מרכז) 29425-01-11 מיום 21/05/2013 - פסק דין בנושאים: תשלום אי-תחרות לפי הסכם - האם מדובר בתקבול הוני החייב במס בשיעור קבוע (מס רווח הון) או שמא מדובר בתקבול פירותי המצטרף להכנסה מיגיעה אישית החייב במס שולי ? בנוסף, דיון והכרעה בסוגיה נוספת, אחרת, הנוגעת לזכאות לפטור ממס בגין הכנסות שכר דירה מדירת מגורים.
אברהם קרינגל נ' פקיד שומה פתח תקווה
עמ"ה 6790-01-10 אברהם קרינגל נ' פקיד שומה פתח תקווה מיום 19/01/2014 בנושא: תשלום אי-תחרות לפי הסכם - האם מדובר בתקבול הוני החייב במס בשיעור קבוע (מס רווח הון) או שמא מדובר בתקבול פירותי המצטרף להכנסה מיגיעה אישית החייב במס שולי ?
קרמר נ' מדינת ישראל (פ"ש כ"ס)
ע"מ (ת"א) 8619-12-09 מיום 08/01/2015 - פסק דין בנושאים: תשלום אי-תחרות לפי הסכם - האם אכן מדובר בתשלום בגין אי תחרות או שמא מדובר במענק פרישה ? האם מדובר בתקבול הוני החייב במס בשיעור קבוע (מס רווח הון) או שמא מדובר בתקבול פירותי המצטרף להכנסה מיגיעה אישית החייב במס שולי ?
ברמן נ' פקיד שומה כפר סבא
ע"מ 55727-04-13 ברמן נ' פקיד שומה כפר סבא מיום 16/12/2015 בנושא: תשלום אי-תחרות לפי הסכם - האם מדובר בתקבול הוני החייב במס בשיעור קבוע (מס רווח הון) או שמא מדובר בתקבול פירותי המצטרף להכנסה מיגיעה אישית החייב במס שולי ?
גנגינה נ' פקיד שומה פתח תקווה
ע"מ 2623-02-11 גנגינה נ' פקיד שומה פתח תקווה מיום 04/11/2014 בנושא: תשלום אי-תחרות - האם מדובר בתקבול הוני החייב במס בשיעור קבוע (מס רווח הון) או שמא מדובר בתקבול פירותי המצטרף להכנסה מיגיעה אישית החייב במס שולי ?
יוסף וינשטוק נ' פקיד שומה היחידה הארצית לשומה
ע"מ 2623-02-11 יוסף וינשטוק נ' פקיד שומה היחידה הארצית לשומה מיום 11/01/2015 בנושא: תשלום אי-תחרות - האם מדובר בתקבול הוני החייב במס בשיעור קבוע (מס רווח הון) או שמא מדובר בתקבול פירותי המצטרף להכנסה מיגיעה אישית החייב במס שולי ?
פקיד שומה כפר סבא נגד יוסף ברנע, פקיד שומה חיפה נגד מאיר אבידן, אברהם קרינגל נגד פקיד שומה פתח תקוה
ע"א 5083/13 פקיד שומה כפר סבא נגד יוסף ברנע, ע"א 7060/13 פקיד שומה חיפה נגד מאיר אבידן, ע"א 3051/14 אברהם קרינגל נגד פקיד שומה פתח תקוה מיום 10/08/2016 - פסק דין של בית המשפט העליון (בהתייחס ל- 3 ערעורים שונים שהוגשו לבית המשפט העליון לאחר ההכרעה בבית המשפט המחוזי) בנושא: תשלום אי-תחרות לפי הסכם - האם מדובר בתקבול הוני החייב במס בשיעור קבוע (מס רווח הון) או שמא מדובר בתקבול פירותי המצטרף להכנסה מיגיעה אישית החייב במס שולי ?
פלדמן נגד פקיד שומה פתח תקווה
ע"מ 28006-01-14 פלדמן נגד פקיד שומה פתח תקווה, מיום 13/11/2016 - פסק דין של בית המשפט המחוזי בנושא: תשלום אי-תחרות לפי הסכם - האם מדובר בתקבול הוני החייב במס בשיעור קבוע (מס רווח הון) או שמא מדובר בתקבול פירותי המצטרף להכנסה מיגיעה אישית החייב במס שולי ?
אבידן נ' פקיד שומה חיפה
ע"מ 24270-01-11 אבידן נ' פקיד השומה חיפה מיום 07/08/2013 בנושא: תשלום אי-תחרות לפי הסכם - האם מדובר בתקבול הוני החייב במס בשיעור קבוע (מס רווח הון) או שמא מדובר בתקבול פירותי המצטרף להכנסה מיגיעה אישית החייב במס שולי ?
קאנטרי פלורס בע"מ נגד חוה נחמני
ע"ע 35403-12-11 + ע"ע 22363-09-11 קאנטרי פלורס בע"מ נגד חוה נחמני, מיום 29/11/2016 - פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בנושא: הפרת חובת תום הלב, חובת הנאמנות וחובת האמון ותחרות לא הוגנת מצד עובד כלפי המעסיק שלו, במהלך ולאחר סיום יחסי עובד מעביד.
לבל דוד נגד חברת הדקה ה- 90 בע"מ
ע"ע 000062/08 + ע"ע 62.1/08 לבל דוד נגד חברת הדקה ה- 90 בע"מ, מיום 27/12/2009 - פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בנושא: הפרת חובת תום הלב, חובת הנאמנות וחובת האמון ותחרות לא הוגנת מצד עובד כלפי המעסיק שלו, במהלך ולאחר סיום יחסי עובד מעביד.
הארה תוכניות העשרה בע"מ נגד אליעזר פיין ואסף מדמון
ע"ע 1688-11-11 הארה תוכניות העשרה בע"מ נגד אליעזר פיין ואסף מדמון, מיום 04/12/2012 - פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בנושא: הפרת חובת תום הלב וחובת הנאמנות לאחר סיום יחסי עובד מעביד.
ורד זפרן גני ורועי קופר נגד האקדמיה לאמנות ולעיצוב "בצלאל"
ע"ע 1828-10-11 ורד זפרן גני ורועי קופר נגד האקדמיה לאמנות ולעיצוב "בצלאל", מיום 28/11/2012 - פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בנושא: הגבלת חופש העיסוק, תניית אי תחרות, הגנה על אינטרס לגיטימי של מעסיק, חובת האמון וחובת תום הלב של העובד כלפי המעסיק, פיטורים שלא כדין.
ורגוס בע"מ ואח' נגד כרמקס בע"מ ואח'
ע"א 1142/92 ורגוס בע"מ ואח' נגד כרמקס בע"מ ואח', מיום 14/04/1997 - פסק דין של בית המשפט העליון בנושא: חובת אמון בין עובד למעביד (המתקיימת גם לאחר סיום יחסי העבודה), עשיית עושר שלא במשפט, הפרת פטנט, איזון בין אינטרס העובד, אינטרס המעביד ואינטרס הציבור, הגבלת חופש העיסוק של העובד, הגנה על סוד מסחרי של המעסיק, הגנה על אינטרס חברתי לקיום תחרות חופשית, התחשבות באינטרס הציבורי לקיום נורמות התנהגות - הגינות ותום-לב. חובה חוזית, מפורשת או כללית, של העובד - חובת נאמנות. רשימת לקוחות או רשימת ספקים, בתנאים מסוימים, עשויה להיחשב לסוד מסחרי. איסור על שימוש במידע קונפידנציאלי של המעביד לשעבר לצורך תחרות עמו או העברת המידע לצד ג'. הגבלה זו חלה על העובד ללא צורך בהסכם לשמירת סודיות או תניית אי תחרות. תחרות בלתי הוגנת, כשלעצמה, לא מוכרת כעילת תביעה, אך בנסיבות מסוימות ניתן להגן על מידע. ההגנה על ידע, רעיון וסוד מקצועי, כוחה יפה גם כלפי צד ג', אליו הועברו על ידי מי שלא היה רשאי להעבירם. צד ג' עשוי להתחייב בתשלום פיצויים בגין גרם הפרת חוזה או גרם הפרת חובת אמון (בהתקיים תנאים). אפילו אם פעל צד ג' בתום לב, הוא עשוי להתחייב בעשיית עושר בתשלום עבור השימוש בקניינו של התובע וכן ניתן להוציא נגדו צו מניעה בפני המשך השימוש.
גירית בע"מ נגד מרדכי אביב, חן מורגנשטרן ואבמור קום בע"מ
ע"ע 189/03 + ע"ע 201/03 גירית בע"מ נגד מרדכי אביב, חן מורגנשטרן ואבמור קום בע"מ מיום 18/12/2003 - פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה בנושא: הגבלת חופש העיסוק, הגנה על אינטרס לגיטימי של מעסיק, חובת הנאמנות, חובת תום הלב וחובת ההגינות הנובעות מחוזה עבודה.
איזוטסט בע"מ נגד שמעון מיכאלי
השבת סכום פיצויי פיטורים ששולם לעובד עקב הפרת הסכם לשמירת סודיות ואי תחרות
AES System Inc ובמברגר רוזנהיים בע"מ נגד משה סער ומדינת ישראל וערעורים שכנגד – ע"א 96 /6601
הגבלת תחרות
דן פרומר וצ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ נגד רדגארד בע"מ – ע"ע 99 / 164
הגבלת חופש עיסוק של עובד
חוק יסוד חופש העיסוק
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 219), התשע"ו-2016
מיום 13/01/2016
הצעת חוק להעמקת גביית המסים ולהגברת האכיפה (תיקוני חקיקה) התשע"ו-2015 (החלק המתייחס לפרישה ועזיבת מקום עבודה)
מיום 28/10/2015
הצעת חוק לאיסור תחרות לא הוגנת, התשנ"ו-1996
הצעת החוק לא עברה (03/01/1996)
כאן יכולה להיות הפרסומת שלך !
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
כאן יכולה להיות הפרסומת שלך !
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.