דף הבית
אפס מכירות, 100% ייעוץ
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורים
פיטורין והתפטרות
סרטונים
כתבות
מאמרים
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים

פיטורין, התפטרות, עזיבת עבודה - כל הצעדים בדרך למס הכנסה

צעד 1 - קבלת טופס 161 חתום על ידי המעביד ("הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד")

 

מה זה טופס 161 ?

 
טופס 161 הינו טופס אשר באמצעותו המעביד מדווח לרשויות המס על ניתוק יחסי עובד ומעביד ומפורטים בו: תקופת העבודה, השכר הקובע לחישוב פיצויי הפיטורים, פירוט סכומי מענקי הפרישה, פירוט יתרת כספי פיצויי הפיטורין בקופות הגמל, פוליסות ביטוח המנהלים וקרנות הפנסיה המועברות לידי בעלותו של העובד, פירוט ניכוי המס מכספי הפיצויים במידה וכבר בוצע על ידי המעביד, וכן הלאה.. להורדת הטופס - לחץ כאן : טפסים מס הכנסה.האם חלה חובה על מעביד לבצע תשלומי השלמה של כספי פיצויי פיטורין ?

 
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים אינו "פוטר" מעביד מחובתו לחלוטין מלשלם פיצויי פיטורין לעובד שפוטר מעבודתו גם אם באופן שוטף הפקיד בעבורו סכומים לקופת גמל לקצבה או לקופה אחרת. אולם, מעביד "פטור" מתשלומי השלמה בלבד של פיצויי פיטורים לעובדו כאשר נקבע בהסכם קיבוצי כי התשלומים לקופת הגמל הינם במקום חבותו על פי החוק לפיצויי פיטורים ו/או במקרים בהם נחתם הסכם בין העובד למעביד על פי התנאים שנקבעו בסע' 14 לחוק פיצויי פיטורים.


התפטרות מרצון ? הסכם העבודה האישי שלך לא מקנה לך לכל הפחות שחרור כספי הפיצויים שנצברו בקופות בעת עזיבת עבודה מרצונך או לא חתמת על סעיף 14 לחוק ו/או סעיף לזכאות ללא תנאי ?

 
סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים בא לעזרתך !

סכומים ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה (קרן פנסיה או פוליסת ביטוח מנהלים לקצבה) במקום פיצויי פיטורין, גם כאשר לא נחתם הסכם בין המעביד לעובד לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, אינם ניתנים להחזרה למעביד. אולם - הוראה זו לא תחול על סכום ששולם או הופקד כאמור בעד עובד שבינתיים חדל לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורין, אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהוא ניתן להחזרה או להעברה למעביד.

כלומר כאשר מעביד מפקיד כספי פיצויי פיטורים עבור עובד לקרן פנסיה ו/או לפוליסה לקצבה במהלך תקופת העבודה, גם כאשר העובד מתפטר ו/או עוזב את מקום העבודה מרצונו, המעביד אינו רשאי לקבל בחזרה מקרן הפנסיה ו/או חברת הביטוח את כספי הפיצויים שהופקדו עבור העובד אשר מיועדים לקצבה אלא אם קיים הסכם המתיר למעביד לעשות כן...שים לב!

במציאות היום יומית, במקרים בהם עובדים מתפטרים / עוזבים את העבודה מרצונם, מעסיקים רבים מקבלים בחזרה את כספי פיצויי הפיטורין שהופקדו עבור העובד בקרן פנסיה ו/או פוליסה לקצבה וזאת בכפוף לחתימה על מסמכים כי במידה וקרן הפנסיה ו/או חברת הביטוח תיתבע על ידי העובד, המעביד הוא זה שיישא באחריות.

לפי החוק, בכפוף לכל התנאים האמורים, המעביד אינו רשאי למשוך את כספי פיצויי הפיטורין שהופקדו בקופת גמל לקצבה, מעביד אשר מעוניין להבטיח כי אכן הכספים מיועדים לקצבה יכול לחתום על הדרישה כלפי קרן הפנסיה ו/או חברת הביטוח להחזרת הכספים במידה והעובד יבחר שלא לייעד את הכספים לקצבה.

מה קורה כאשר העובד שהתפטר, מחליט למשוך את כספי פיצויי הפיטורים בסכום חד פעמי ולא לייעד את הכספים לקצבה ? במקרה זה העובד חשוף לדרישת המעביד לקבל את כספי הפיצויים בחזרה.צעד 2 - מילוי טופס 161א על ידי העובד ("הודעת עובד עקב פרישה מעבודה")

 

מה זה טופס 161א ?

 
טופס 161א הינו טופס אשר באמצעותו העובד מעביר את סיכום הנחיותיו לרשויות המס לאחר שקיבל החלטה מה לעשות עם מענקי הפרישה וכספי פיצויי הפיטורין בכל אחת מהקופות. למשוך במזומן את כספי הפיצויים ? לייעד את כספי פיצויי הפיטורים לרצף זכויות פיצויים ? לייעד את כספי הפיצויים לרצף קצבה ? ואף לשלב בין האפשרויות.האם יש טפסים נוספים מעבר לטופס 161א ?טופס 161ב – טופס הודעת שארים על הפסקת עבודה עקב מותו של העובד, הטופס ימולא ע"י בן זוגו של עובד שנפטר, ובהעדר בן זוג – ע"י מי שהוסמך על פי דין לטפל בעיזבונו של העובד שנפטר.

טופס 116ג – טופס בקשה לפריסת מענקי פרישה חייבים במס או היוון קצבה חייב במס, ואף גם לפריסת הפרשי שכר ופדיון חופשה.

טופס 161ג – הודעה על חזרה מרצף פיצויים או רצף קצבה. טופס זה ימולא ע"י עובד המבקש לחזור בו מרצף פיצויים או קצבה.
 
טופס 161ד - בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה - (טופס בקשה לעניין פטור על קצבה או היוון קצבה).
"שלא יעבדו עליכם..."


לא משנה מה יאמרו לך המעביד או סוכן הביטוח שלך, לא חלה חובה על העובד למילוי טופס 161א במעמד הפרישה כתנאי מוקדם לקבלת טופס 161 מהמעביד וזכותו של העובד לקבל סיוע במילוי הטופס במשרדי פקיד השומה או לפנות לייעוץ מס בפרישה ועזיבת עבודה על ידי איש מקצוע בטרם הוא חותם על הטופס - וזאת בהתאם להוראות הביצוע שפרסמה רשות המסים. מתוך חוזר מס הכנסה מס' 04/2006 - משפטית / שומה ,סעיף ב' (2) - "להבדיל מהמעביד הבקיא בנושא, עשוי העובד הפורש להיתקל בקושי למלא את הטופס והוא יוכל להיעזר במעביד או בנותני האישורים במשרדי השומה."

חברת הביטוח, קופת הגמל או קרן הפנסיה "מטרטרות אותך" לחזור ולהביא להן טופס 161א למרות שכבר מסרת להן את האישורים מפקיד השומה ?

מתוך חוזר מס הכנסה - חטיבת שומה ובקורת- למעסיקים - "קופת הגמל אינה נזקקת לטופס 161א' על מנת לבצע את הנחיות המעביד או פקיד השומה".

צעד 3 – אם כך...חוזרים אחורה...לפני חתימת העובד על טופס 161א ומסירתו לפקיד השומה מגיע שלב ייעוץ המס...


האם יש יתרון ליועץ מס או לרואה חשבון על פניי, בניסוח הפניה ועריכת מסמכי הבקשה המוגשים למס הכנסה, לצורך הטיפול בכל סוגיות המס הקשורות לעזיבתי את מקום עבודתי ?


מזה כלמעלה מעשור שחוקי המס משתנים חדשות לבקרים. כיום, נדרשת מיומנות בתכנון המס ובקיאות בחלופות המיסוי השונות באמצעותן ניתן לחסוך עשרות אלפי שקלים ויותר בתשלומי המס על מענקי פרישה ותשלומי הפנסיה. במציאות, אין לאדם הסביר את הכלים להתמודד באופן מקצועי מול פקיד השומה, אין לאדם הסביר את היכולת לבדוק את האישורים אותם הוא מקבל מפקיד השומה כאשר במקרים רבים מדיי נעשות טעויות... כמו כן, אין אפשרות מעשית לקבל את ההחלטות הטובות ביותר מבלי לבצע קודם לכן בדיקות כדאיות מקדימות וסימולציות בהתאם לפרופיל האישי.
 
מה גם שפקיד השומה ממלא פיו מיים ומנוע מלייעץ לפורש איך מוטב לו לפעול (על פי הנחיית הנהלת רשות המסים כמדיניות). לאור כל האמור הרי שברור שבאופן מציאותי יש יתרון מובהק לפניה לרשויות המס כאשר מצויידים במסמכי בקשה מסודרים שנערכו על ידי איש מקצוע מתאים, יועץ מס או רואה חשבון, מומחה למיסוי ופרישה ובמקרים מסויימים לקבל ייעוץ מס בפרישה מלא הכולל ייצוג מול רשויות המס. כמו כן, פניה שנוסחה על ידי איש מקצוע והיערכות מקצועית בטרם פניה למס הכנסה, חוסכות מהפורש טרטורים מיותרים, הלוך חזור, לספק מסמכים נוספים לפי דרישת פקיד השומה.
 
 

צעד 4 – מסירת האישורים מפקיד השומה למעביד ולכל אחת מהקופות (קופת הגמל, חברת הביטוח, קרן הפנסיה)..ולא לשכוח להעביר הנחיות נוספות...

שים לב

 
עם מסירת האישורים מפקיד השומה לכל אחת מהקופות, יש להעביר הנחיות נוספות של העובד כגון: להודיע לקופה לאיזה חשבון בנק להעביר את הכספים במקרה של פדיון כספי פיצויי הפיטורים, ליידע את קופת הגמל על הרצון לבצע רצף פיצויים, ליידע את קרן הפנסיה על הרצון לייעד את כספי פיצויי הפיטורין לקצבה, וכמובן בקשה להמשך תשלום פרמיית הביטוח באופן עצמאי על מנת לשמור על הכיסוי הביטוחי בתכניות הביטוח השונות עד למציאת מעביד חדש וכדומה...
 

מהיום בו פרשת מהעבודה ועד ליום בו מסרת את האישורים מפקיד השומה לקופות השונות חל שינוי משמעותי ביתרת כספי פיצויי הפיטורין ואתה לא רוצה לשלם מס מיותר על כספי פיצויי פיטורים שבפועל לא קיבלת...– מה אתה יכול לעשות ?

 
אמנם... ביום 01 בדצמבר 2008 העבירה רשות המסים לקופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה הנחייה במסגרתה כללים חדשים לאופן ה- טיפול בטופס 161 בעת עזיבת עבודה וחישוב המס על כספי הפיצויים וזאת במטרה, כהגדרתה, למנוע "הכבדה מיותרת לעובד" וליצור הקלות בחישוב המס בשל השינויים שחלו ביתרת הפיצויים בקופות. ואולם... לדעתנו הכללים החדשים אינם מונעים בכל המקרים טעויות בחישוב וניכוי המס ותשלום מס ביתר על כספי פיצויי הפיטורים ולפיכך אינם חוסכים מהעובד לסור שנית למשרדי פקיד השומה על מנת להוציא אישורים מעודכנים בהתאם ליתרה העדכנית של כספי הפיצויים בקופות...ההנחיה אולי תמנע הכבדה מיותרת על משרדי פקיד השומה והקופות שמקורה בעבודה כפולה וטיפול חוזר בעובד, אולם בהחלט לא תמנע הכבדה מיותרת על כל העובדים, בנטל המס... שים לב !

מיסוי מענקי הפרישה וכספי פיצויי פיטורים 

 
כמה מס צריך לשלם על פיצויי פיטורים, האם ניתן להגדיל את הפטור ממס על פיצויי פיטורים ו/או מענק פרישה, איך משולם המס, מהו מועד תשלום המס ? דרכים להפחתת המס, כנס למדריך המס למפוטר ולפורש - מדריך מס הכנסה המלא על פיצויי פיטורין ומענק פרישה.סיכום, עושים סדר..

אם אתה עובד צעיר אשר בסך הכל מחליף מקום עבודה – שקול ביצוע תכנון מס כגון רצף זכויות פיצויים או רצף קצבה או שילוב ביניהם...בדרך הזו אתה עשוי להקטין באופן משמעותי את נטל המס על כספי פיצויי הפיטורים וכך תשמר את החיסכון הפנסיוני שלך בשלמותו לתקופת הפרישה המתארכת משנה לשנה - לה הוא נועד. אם הגעת לגיל הפרישה ואתה פורש לגמלאות– שקול ביצוע תכנון מס כגון "פריסת מס" או רצף קצבה או שילוב ביניהם...בדרך הזו אתה עשוי להקטין את נטל המס על כספי הפיצויים ואף תיצור לעצמך מקור להכנסה שוטפת לכל חייך במהלך תקופת הפנסיה.
 
אם אתה בגילאי הביניים ופורש מעבודתך במסגרת פרישה מרצון – שקול צעדיך פעמיים ושלוש בטרם אתה מקבל החלטות מאחר והכנסה שוטפת מעבודה כבר אין לך והכנסה שוטפת מפנסיה - "טרם הגעת לגיל שאפשר להתחיל..." ותכנון המס בו תבחר צריך להביא בחשבון שילוב של יצירת מקורות הכנסה לשתי תקופות, האחת עד ליום בו תגיע לגיל הפרישה והשנייה לתקופת הפנסיה הארוכה...


בכל מקרה, מומלץ לפנות לקבל ייעוץ מס מקצועי ממומחה למיסוי ופרישה בטרם קבלת החלטות...מאמר זה אין בו כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לעזיבת עבודה,מס ופנסיה והוא מובא כאן להמחשה בלבד.נקיטה בפעולות אלו אינן מהוות תחליף לקבלת ייעוץ אישי וליווי מקצועי מיועץ פרישה. שום אינפורמציה המופיעה במאמר אינה מהווה המלצה לביצוע או אי ביצוע מהלך כלשהו. מחובתך להתייעץ לפני כל פעולה. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד.


עזיבת מקום עבודה או פרישה לגמלאות - רשימת מסמכים שחובה לרכז !

  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.