דף הבית
אפס מכירות, 100% ייעוץ
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורים
פיטורין והתפטרות
סרטונים
כתבות
מאמרים
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים

עדכון חשוב לעובדים שעוזבים את מקום העבודה החל מיום 1 בינואר 2017

 
 

ביום 29/12/2016 פורסם ברשומות: חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז -2016.

במסגרת החוק, בוצעו שינויים מהותיים בכל הקשור למיסוי כספי פיצויים.

לפני שנתקדם, נגדיר עבור מי הודעה זו מיועדת:

ככלל, כל עובד העוזב מקום עבודה החל מיום 1 בינואר 2017 + משכורתו החודשית (הקובעת לפיצויים) עולה על 32,000 ש"ח ברוטו לחודש (נכון לשנת 2017).

(נדגיש כי עניין זה עשוי להיות רלבנטי לעובדים נוספים ששכרם אף קטן מסך של כ- 32,000 ש"ח ברוטו לחודש, מומלץ לעיין בתלושי השכר האחרונים ולבדוק האם יש זקיפת שווי למס בגין הפקדות של כספי פיצויים. במסגרת הודעה זו, במטרה לפשט את ההסבר ככל האפשר, אין אנו נכנסים להגדרות מדוייקות ואין אנו מפרטים את הוראות החוק החדשות והחריגים להן. באתר פרישה ניתן למצוא מידע מלא ועדכני בנושא זה, לרבות, (אך לא רק) בקישור שלהלן: תקרה לפיצויים).

בהתחשב בהוראות החדשות לפיהן, ככלל, החל מיום 1 בינואר 2017:

1. סכומים ששילמו כל מעבידיו של עובד, בעבורו, לקופות גמל לקצבה, על חשבון מרכיב הפיצויים, העולים על תקרת הפיצויים, יראו אותם כהכנסת עבודה של העובד, במועד שבו שולמו לקופות הגמל..

2. סכומים ששילמו כל מעבידיו של עובד, בעבורו, לקופות גמל לקצבה, על חשבון השלמה לפיצויים, העולים על תקרת ההשלמה לפיצויים, יראו אותם כהכנסת עבודה של העובד, במועד שבו שולמו לקופות הגמל...

לאור האמור, באופן מעשי, החל מיום 1 בינואר 2017, על מנת שהמעסיק יוכל למלא בעבור העובד טופס 161 כנדרש, עם עזיבתו של העובד את מקום העבודה:
 
קופת הגמל, קרן הפנסיה או חברת הביטוח, צריכה לדווח למעסיק על יתרת כספי הפיצויים שנצברו בתכניות הביטוח והפנסיה של העובד, תוך הפרדה בין כספי הפיצויים שהעובד כבר שילם עליהם את המס דרך תלוש השכר שלו (לאור ההוראות החדשות...) לבין כספי הפיצויים שהעובד טרם ביצע לגביהם כל התחשבנות עם מס הכנסה.

ככל שלא כך ייעשה, הרי שהעובד חשוף למצב של "כפל מס" ולהמצאת אישורים שגויים מפקיד השומה למשלמים השונים.

מאחר והמחוקק לא נתן זמן מינימלי להיערכות לשינויים בחוק, שנכנסו לתוקף "מהיום למחר", למיטב הבנתנו את הנושא ומבדיקות שביצענו:

1. קופות הגמל, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, אינן ערוכות למתכונת הדיווח החדשה (כנדרש) על יתרת כספי הפיצויים שנצברו בתכניות הביטוח והפנסיה של העובד, (תולדה של ההוראות החדשות).

2. המעסיקים עצמם אינם מבינים עדיין, עד תום, את השינויים ומשמעותם וכן אינם מודעים לאופן הדיווח הנדרש.

3. רשות המסים עצמה, אינה ערוכה, הרפרנטים במשרדי פקידי השומה אינם מעודכנים בשינויים ומערכת המיחשוב מס הכנסה אינה מותאמת לשינויים בחוק.

4. הטפסים הקיימים, כגון טופס 161, טופס 161א ואחרים, המשמשים את המעסיק והעובד בעת עזיבת מקום עבודה – אינם מותאמים למצב החדש. (היכן ימלא המעסיק את יתרת כספי הפיצויים עליהם כבר שילם העובד את המס דרך תלוש השכר ? לעניות דעתנו, יש לתקן את כל הטפסים לאלתר ולהתאים אותם להוראות החדשות).

מאחר ודין פרוטה כדין מאה, לעניות דעתנו, נכון לרגע זה, אין אפשרות בידי המעסיקים, עד יתברר נושא זה וייושם כהלכה, להמציא לעובדים (שההוראות החדשות רלבנטיות לגביהם), טופס 161 תקין.

אנו ממליצים לכל עובד שההוראות החדשות עשויות להיות רלבנטיות לגביו – לעצור לרגע ולבדוק שכל המידע והנתונים המסופקים לו – תקינים – בטרם ביצוע כל פעולה ובטרם פניה למס הכנסה עם עזיבתו את מקום העבודה, החל מיום 1 בינואר 2017 ובמהלך התקופה הקרובה...
 
 
עדכון - 15/01/2017 -
 
ראו העתק פניה דחופה שהועברה לרו"ח צור גינת - מנהל מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל - ביום 15.01.2017 - אופן הדיווח על כספי פיצויים וטופס 161
 
עדכון - 15/01/2017 -
 
במענה מהיר ומיידי לפנייתנו לרשות המסים, כבר באותו היום, קיבלנו את התשובה מרו"ח כהן רונית - מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל (אשר מונתה לתפקיד זה לאחרונה לאור פרישתו המתוכננת של רו"ח צור גינת) לפיה, בימים אלה רשות המסים שוקדת על העניין בשיתוף רשות שוק ההון (אופן צביעת הכספים בטופס 161).
 
עדכון - 31/01/2017 -
 
ביום 31 בינואר 2017 פנינו פעם נוספת, פניה דחופה לרשות המסים, בבקשה לקבל הבהרות והנחיות, לאור אי הבהירות בנוגע למצב אליו נקלעים עובדים רבים העוזבים מקום עבודתם מאז ה- 1 בינואר 2017.
 
עדכון - 01/02/2017 -
 
במענה מהיר ומיידי לפנייתנו הנוספת לרשות המסים, קיבלנו את התשובה מרו"ח כהן רונית - מנהלת מחלקת קופות גמל - רשות המסים בישראל לפיה:
 
  • מאחר והקופות אינן ערוכות לצבוע את סכומי ההפקדות שחויבו במס, אכן, היתרות לצורך מילוי טופס 161 כוללות כספי פיצויים שהעובד שילם עליהם מס. הפתרון הזמני עבור עובדים הפורשים במהלך שנת 2017 שחוייבו במס על ההפרשה למרכיב הפיצויים:
    • המעסיק יצרף לטופס 161 נספח שכולל את הפרטים הבאים: חודש עבודה, משכורת, משכורת מבוטחת וחלק ההפקדה למרכיב הפיצויים שחוייב במס.
    • סה"כ סכום ההפקדות למרכיב הפיצויים שחוייבו במס יירשם בטופס 161 בחלק ח' (פירוט תשלומים בגין פרישה וסכומים/זכויות שנצברו לעובד בגין תקופת העבודה). בצמוד לשם המשלם יצויין הסכום שחוייב בשווי למס.
  • עובדים הפורשים ומבקשים למשוך את אותם כספי פיצויים (סה"כ סכום ההפקדות למרכיב הפיצויים שחוייבו במס), יינתן להם אישור לפטור ממס על הסכום הנומינלי והרווחים יחוייבו במס בשיעור של כ- 15%, חישוב הרווח ייעשה ע"י הקופה.
 
לנוחיותכם - ערכנו עבורכם, עובדים ומעסיקים, (על בסיס המענה שנתקבל בתודה מרשות המסים) נספח מתאים לצורך דיווח תקין לרשות המסים בעת עזיבת עבודה או פרישה - טופס 161 - נספח לעניין הוראות סעיף 3(ה3)(1א) לפקודת מס הכנסה.
 
 
עדכון - 30/05/2017 -
 
5 חודשים מלאים חלפו להם מאז תחילת שנת המס 2017 וכניסתו לתוקף של השינוי בחוק. מאז ינואר 2017 ועד היום, המחדל המתואר ממשיך להתקיים. יום יום אנו עדים למקרים בהם עובדים העוזבים מקום עבודתם - בפועל - משלמים מס פעמיים על חלק מכספי הפיצויים (כפל מס), פעם אחת בשלב הפקדת כספי הפיצויים בקופה, פעם שניה בעת ההתחשבנות עם מס הכנסה ביום עזיבת מקום העבודה. אזלת יד ? גזל ? גם וגם. באופן מעשי, לאף אחד לא אכפת - לא לרשות המסים, לא לרשות שוק ההון, הביטוח והחסכון, לא לגופים המנהלים את הקופות ואפילו גם לא למעסיקים שכמעט כולם ללא יוצא מן הכלל מסרבים ליישם, באופן חלקי או מלא, את הפתרון הזמני והלא פורמלי שהוצע על ידי רשות המסים, כמוצג מעלה. נכון להיום - לא נראה באופק פתרון לבעיה ומי שמשלם את המחיר הם אך ורק העובדים עצמם, העוזבים מקום עבודתם.


 
  
רצף קצבה אוטומטי - הקלה על העובד או חרב פיפיות ?
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
כאן יכולה להיות הפרסומת שלך !
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
כאן יכולה להיות הפרסומת שלך !
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.