דף הבית
אפס מכירות, 100% ייעוץ
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
מחשבונים
מצגות
פיצויי פיטורים
פיטורין והתפטרות
סרטונים
כתבות
מאמרים
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים

מס הכנסה טפסים

טפסים לצורך דיווח למס הכנסה בעת פרישה , עזיבת עבודה , פיטורים:

 
נספח לטופס 161 - נספח לעניין הוראות סעיף 3(ה3)(1א) לפקודת מס הכנסה - טופס זמני, להלן קישור להסבר לגבי טופס זה - עדכון חשוב לעובדים שעוזבים את מקום העבודה החל מיום 1 בינואר 2017

טופס 161א I הודעת עובד עקב פרישה מהעבודה- (הנחיות העובד - מס הכנסה)

טופס 161ב I הודעת שארים על הפסקת עבודה עקב מוות

טופס 116ג I פריסת מס - (טופס בקשה לפריסה - מס הכנסה).

 
טופס 161ד I בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה - (טופס בקשה לעניין פטור על קצבה או היוון קצבה).
 
 
ראו מכתב שהועבר ביום 20.05.2013 למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - בקשה לתקן את הטפסים המשמשים בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה.

הנחיות נוספות:
 
טופס 161 - הנחיות לחישוב מס על ידי המעסיק - חוזר רשות המסים מיום 09/07/08 (יש לשים לב כי ייתכנו שינויים בהתייחס להנחיות אלו לאור הוראות חדשות שעברו בחקיקה, החל מינואר 2017, תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה, מומלץ לעקוב).

טופס 161 - הנחיות מס הכנסה למילוי טופס 161 לאור שינויים ביתרות הפיצויים בקופות (עדכון 12/2008)

טופס 161 - נתוני פדיון פיצויים על פי טופס 161 - הנחיות לקופות הגמל חברות הביטוח וקרנות הפנסיה (עדכון 09/2009) (פורסם באתר מס הכנסה 12/2009).

טופס 161א - הודעת עובד - הבהרה למעבידים - אי חובת מילוי הטופס

 

עוד... במס הכנסה טפסים:

האם יש יתרון ליועץ מס או רואה חשבון על פניי , בפניה לפקיד השומה באיזור מגוריי לצורך הטיפול בכל סוגיות המס הקשורות לפרישתי ממקום עבודתי ? - פרישה - שאלות ותשובות

דוגמאות לאישורים מפקיד שומה (מס הכנסה) הניתנים בעת עזיבת עבודה או פרישה: אישור על קבלת טופס 161, אישור ניכוי מס במקור לכל משלם, קבלת פטור על פיצויים ו/או מענק פרישה, פריסת מס, אישור על רצף זכויות פיצויים, אישור על רצף קיצבה, חרטה מרצף. - דוגמאות לאישור מס הכנסה

טופס מק/11 - טופס דיווח מעסיק למס הכנסה בגין חוב לפיצויים עבור עובדים בגין שנים קודמות


תאום מס - תאום קצבאות / הכנסות:

 
 

טופס בקשה לתאום מס על ידי מייצג


דיווח שנתי למס הכנסה והגשת בקשות שונות:
 
 
 
 
 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2016 טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים 2016

 

נספח 2 לדוח השנתי 2016 - ניירות ערך סחירים

 
נספח ד' לדוח השנתי 2016 - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן 
 
לעניין טפסים לצורך דיווח שנתי למס הכנסה בהתייחס לשנות מס קודמות ראה בהמשך עמוד זה, מטה.
 
טפסים נוספים בנושאים שונים:
 
 
 
 

טופס בקשה לניכוי מס מוקטן מהכנסות מריבית

 
 
 
 
דיווח שנתי למס הכנסה - שנים קודמות:
 
 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2014  - טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים 2014

 

נספח 2 לדוח השנתי 2014 - ניירות ערך סחירים

 
 
 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2013 - טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים 2013

 

נספח 2 לדוח השנתי 2013 - ניירות ערך סחירים

 
 
 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2012 - טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים 2012

 

נספח 2 לדוח השנתי 2012 - ניירות ערך סחירים

 
 
 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2011 - טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס - 2011 - בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים

 

נספח 2 לדוח השנתי 2011 - ניירות ערך סחירים

 
 
 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2010 - טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים

 

נספח 2 לדוח השנתי 2010 - ניירות ערך סחירים

 

מדריך להגשת הדוח השנתי למס הכנסה - 2009

דוח שנתי למס הכנסה 2009 - טופס 1301

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2009 - טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים

נספח 1 לדוח השנתי 2009 - ניירות ערך סחירים

נספח 2 לדוח השנתי 2009 - ניירות ערך סחירים

נספח 3 לדוח השנתי 2009 - הפסדים מועברים

מדריך להגשת הדוח השנתי למס הכנסה - 2008

דוח שנתי למס הכנסה 2008 טופס 1301

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2008 טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים

נספח 1 לדוח השנתי 2008 - ניירות ערך סחירים

נספח 2 לדוח השנתי 2008 - ניירות ערך סחירים

נספח 3 לדוח השנתי 2008 - הפסדים מועברים

נושאים נוספים:
 
 
 
 
 
החזר מס

טפסים לצורך דיווח למס הכנסה בעת פרישה , עזיבת עבודה , פיטורים:

טופס 161 I הודעת מעביד על פרישה של עובד

טופס 161א I הודעת עובד עקב פרישה מהעבודה- (הנחיות העובד - מס הכנסה)

טופס 161ב I הודעת שארים על הפסקת עבודה עקב מוות

טופס 116ג I פריסת מס - (טופס בקשה לפריסה - מס הכנסה).

 
טופס 161ד I בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה - (טופס בקשה לעניין פטור על קצבה או היוון קצבה).
 
 
ראו מכתב שהועבר ביום 20.05.2013 למנהל רשות המסים - רו"ח משה אשר - בקשה לתקן את הטפסים המשמשים בעת עזיבת מקום עבודה או פרישה.

הנחיות נוספות:
 
טופס 161 - הנחיות לחישוב מס על ידי המעסיק - חוזר רשות המסים מיום 09/07/08 (יש לשים לב כי ייתכנו שינויים בהתייחס להנחיות אלו לאור הוראות חדשות שעברו בחקיקה, החל מינואר 2017, תקרה לרצף קצבה אוטומטי בעת סיום יחסי עבודה, מומלץ לעקוב).

טופס 161 - הנחיות מס הכנסה למילוי טופס 161 לאור שינויים ביתרות הפיצויים בקופות (עדכון 12/2008)

טופס 161 - נתוני פדיון פיצויים על פי טופס 161 - הנחיות לקופות הגמל חברות הביטוח וקרנות הפנסיה (עדכון 09/2009) (פורסם באתר מס הכנסה 12/2009).

טופס 161א - הודעת עובד - הבהרה למעבידים - אי חובת מילוי הטופס

 

עוד... במס הכנסה טפסים:

האם יש יתרון ליועץ מס או רואה חשבון על פניי , בפניה לפקיד השומה באיזור מגוריי לצורך הטיפול בכל סוגיות המס הקשורות לפרישתי ממקום עבודתי ? - פרישה - שאלות ותשובות

דוגמאות לאישורים מפקיד שומה (מס הכנסה) הניתנים בעת עזיבת עבודה או פרישה: אישור על קבלת טופס 161, אישור ניכוי מס במקור לכל משלם, קבלת פטור על פיצויים ו/או מענק פרישה, פריסת מס, אישור על רצף זכויות פיצויים, אישור על רצף קיצבה, חרטה מרצף. - דוגמאות לאישור מס הכנסה

טופס מק/11 - טופס דיווח מעסיק למס הכנסה בגין חוב לפיצויים עבור עובדים בגין שנים קודמות


תאום מס - תאום קצבאות / הכנסות:

 
 

טופס בקשה לתאום מס על ידי מייצג


דיווח שנתי למס הכנסה והגשת בקשות שונות:
 
 
 
 
מדריך להגשת הדוח השנתי למס הכנסה - 2016 - טרם פורסם
 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2016 טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים 2016

 

נספח 2 לדוח השנתי 2016 - ניירות ערך סחירים

 
נספח ד' לדוח השנתי 2016 - הכנסות מחו"ל ומס ששולם עליהן 
 
לעניין טפסים לצורך דיווח שנתי למס הכנסה בהתייחס לשנות מס קודמות ראה בהמשך עמוד זה, מטה.
 
טפסים נוספים בנושאים שונים:
 
 
 
 

טופס בקשה לניכוי מס מוקטן מהכנסות מריבית

 
 
 
 
דיווח שנתי למס הכנסה - שנים קודמות:
 
 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2014  - טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים 2014

 

נספח 2 לדוח השנתי 2014 - ניירות ערך סחירים

 
 
 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2013 - טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים 2013

 

נספח 2 לדוח השנתי 2013 - ניירות ערך סחירים

 
 
 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2012 - טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים 2012

 

נספח 2 לדוח השנתי 2012 - ניירות ערך סחירים

 
 
 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2011 - טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס - 2011 - בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים

 

נספח 2 לדוח השנתי 2011 - ניירות ערך סחירים

 
 
 

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2010 - טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים

 

נספח 2 לדוח השנתי 2010 - ניירות ערך סחירים

 

מדריך להגשת הדוח השנתי למס הכנסה - 2009

דוח שנתי למס הכנסה 2009 - טופס 1301

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2009 - טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים

נספח 1 לדוח השנתי 2009 - ניירות ערך סחירים

נספח 2 לדוח השנתי 2009 - ניירות ערך סחירים

נספח 3 לדוח השנתי 2009 - הפסדים מועברים

מדריך להגשת הדוח השנתי למס הכנסה - 2008

דוח שנתי למס הכנסה 2008 טופס 1301

דוח שנתי מקוצר למס הכנסה 2008 טופס 135

בקשה לקבל הטבות מס בשל תשלומים עבור ילד לקופת גמל או ביטוח חיים

נספח 1 לדוח השנתי 2008 - ניירות ערך סחירים

נספח 2 לדוח השנתי 2008 - ניירות ערך סחירים

נספח 3 לדוח השנתי 2008 - הפסדים מועברים

נושאים נוספים:
 
 
 
 
 


 

  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
כאן יכולה להיות הפרסומת שלך !
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
כאן יכולה להיות הפרסומת שלך !
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.