דף הבית
אפס מכירות, 100% ייעוץ
לתאום פגישת ייעוץ
1599-500-570
בי. פור יועצי פרישה בע''מ פרישה
 
אל תשלמו מס מיותר תכנון מס
 
להנות מהמקסימום תכנון כלכלי
 
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורים
פיטורין והתפטרות
סרטונים
כתבות
מאמרים
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים

מדרגות מס הכנסה (שיעור מס שולי) בישראל

מדרגות מס לשנות המס: 2008-2016.

מדרגות מס לשנת המס 2008
מדרגת המס
הכנסה חודשית למדרגה
הכנסה חודשית מצטברת
הכנסה שנתית מתואמת
10%
4,390.00
4,390.00
52,680.00
16%
3,420.00
7,810.00
93,720.00
26%/30%*
3,910.00
11,720.00
140,640.00
33%
5,120.00
16,840.00
202,080.00
35%
19,420.00
36,260.00
435,120.00
47%
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
 
* מדרגת המס 30% להכנסות שאינן מיגיעה אישית זהה למדרגה 26% ליגיעה אישית.
 
 
 
מדרגות מס לשנת המס 2009
מדרגת המס
הכנסה חודשית למדרגה
הכנסה חודשית מצטברת
הכנסה שנתית מתואמת
10%
4,590.00
4,590.00
55,080.00
15%
3,570.00
8,160.00
97,920.00
23%/30%*
4,090.00
12,250.00
147,000.00
30%/32%*
5,350.00
17,600.00
211,200.00
34%
20,290.00
37,890.00
454,680.00
46%
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
 
* מדרגת המס 30% להכנסות שאינן מיגיעה אישית זהה למדרגה 23% ליגיעה אישית.
* מדרגת המס 32% להכנסות שאינן מיגיעה אישית זהה למדרגה 30% ליגיעה אישית.
 
 
 
מדרגות מס לשנת המס 2010
 
 
 
מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית
מדרגת המס
הכנסה חודשית למדרגה
הכנסה חודשית מצטברת
הכנסה שנתית מתואמת
10%
4,770.00
4,770.00
57,240.00
14%
3,700.00
8,470.00
101,640.00
23%
4,250.00
12,720.00
152,640.00
30%
5,530.00
18,250.00
219,000.00
33%
21,090.00
39,340.00
472,080.00
45%
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
 
 
מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית
מדרגת המס
הכנסה חודשית למדרגה
הכנסה חודשית מצטברת
הכנסה שנתית מתואמת
30%
12,720.00
12,720.00
152,640.00
33%
26,620.00
39,340.00
472,080.00
45%
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
 
 
מדרגות מס לשנת המס 2011
 
 
 
מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית
מדרגת המס
הכנסה חודשית למדרגה
הכנסה חודשית מצטברת
הכנסה שנתית מתואמת
10%
5,070.00
5,070.00
60,840.00
14%
3,590.00
8,660.00
103,920.00
23%
5,410.00
14,070.00
168,840.00
30%
7,170.00
21,240.00
254,880.00
33%
18,990.00
40,230.00
482,760.00
45%
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
 
 
מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית
מדרגת המס
הכנסה חודשית למדרגה
הכנסה חודשית מצטברת
הכנסה שנתית מתואמת
30%
21,240.00
21,240.00
254,880.00
33%
18,990.00
40,230.00
482,760.00
45%
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
 
 
 
 
מדרגות מס לשנת המס 2012
 
 
 
מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית
מדרגת המס
הכנסה חודשית למדרגה
הכנסה חודשית מצטברת
הכנסה שנתית מתואמת
10%
5,200.00
5,200.00
62,400.00
14%
3,680.00
8,880.00
106,560.00
21%
5,550.00
14,430.00
173,160.00
30%
7,350.00
21,780.00
261,360.00
33%
20,050.00
41,830.00
501,960.00
48%
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
 
 
מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית
מדרגת המס
הכנסה חודשית למדרגה
הכנסה חודשית מצטברת
הכנסה שנתית מתואמת
30%
21,780.00
21,780.00
261,360.00
33%
20,050.00
41,830.00
501,960.00
48%
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
 
 
 
מדרגות מס לשנת המס 2013
 
 
 
מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית
מדרגת המס
הכנסה חודשית למדרגה הכנסה חודשית מצטברת הכנסה שנתית מתואמת
10%
5,280.00
5,280.00
63,360.00
14%
3,730.00
9,010.00
108,120.00
21%
4,990.00
14,000.00
168,000.00
31%
6,000.00
20,000.00
240,000.00
34%
21,830.00
41,830.00
501,960.00
48%
כל שקל נוסף כל שקל נוסף כל שקל נוסף
 
 
 
חדש החל משנת המס 2013: מס נוסף בשיעור של 2% נוספים, מעבר לשיעור המס המירבי, מעל הכנסה שנתית חייבת במס כוללת בסך של 811,560 ש"ח - ראה קישור לסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה -מס על הכנסות גבוהות
 
 
 
המדרגות 10% + 14% + 21% הינן גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית של יחיד אשר בשנת המס מלאו לו 60 שנים !
 
 
 
מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית
 
מדרגת המס
הכנסה חודשית למדרגה
הכנסה חודשית מצטברת
הכנסה שנתית מתואמת
31%
20,000.00
20,000.00
240,000.00
34%
21,830.00
41,830.00
501,960.00
48%
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
 
 
 
חדש החל משנת המס 2013: מס נוסף בשיעור של 2% נוספים, מעבר לשיעור המס המירבי, מעל הכנסה שנתית חייבת במס כוללת בסך של 811,560 ש"ח - ראה קישור לסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה -מס על הכנסות גבוהות
 
 
מדרגות מס לשנת המס 2014
 
(שימו לב, אין מדובר בטעות, הכל נותר זהה לשנת המס 2013)
 
 
 
 
מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית
מדרגת המס
הכנסה חודשית למדרגה הכנסה חודשית מצטברת הכנסה שנתית מתואמת
10%
5,280.00
5,280.00
63,360.00
14%
3,730.00
9,010.00
108,120.00
21%
4,990.00
14,000.00
168,000.00
31%
6,000.00
20,000.00
240,000.00
34%
21,830.00
41,830.00
501,960.00
48%
כל שקל נוסף כל שקל נוסף כל שקל נוסף
 
 
 
חדש החל משנת המס 2013: מס נוסף בשיעור של 2% נוספים, מעבר לשיעור המס המירבי, מעל הכנסה שנתית חייבת במס כוללת בסך של 811,560 ש"ח - ראה קישור לסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה -מס על הכנסות גבוהות
 
 
 
המדרגות 10% + 14% + 21% הינן גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית של יחיד אשר בשנת המס מלאו לו 60 שנים !
 
 
 
מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית
 
מדרגת המס
הכנסה חודשית למדרגה
הכנסה חודשית מצטברת
הכנסה שנתית מתואמת
31%
20,000.00
20,000.00
240,000.00
34%
21,830.00
41,830.00
501,960.00
48%
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
 
 
 
חדש החל משנת המס 2013: מס נוסף בשיעור של 2% נוספים, מעבר לשיעור המס המירבי, מעל הכנסה שנתית חייבת במס כוללת בסך של 811,560 ש"ח - ראה קישור לסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה -מס על הכנסות גבוהות
 
 
מדרגות מס לשנת המס 2015
 
 
מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית
 
מדרגת המס
הכנסה חודשית למדרגה הכנסה חודשית מצטברת הכנסה שנתית מתואמת
10%
5,270.00
5,270.00
63,240.00
14%
3,730.00
9,000.00
108,000.00
21%
4,990.00
13,990.00
167,880.00
31%
5,990.00
19,980.00
239,760.00
34%
21,810.00
41,790.00
501,480.00
48%
כל שקל נוסף כל שקל נוסף כל שקל נוסף
 
 
 
החל משנת המס 2013 : מס נוסף בשיעור של 2% נוספים, מעבר לשיעור המס המירבי, מעל הכנסה שנתית חייבת במס כוללת בסך של 810,720 ש"ח (נכון לשנת המס 2015) - ראה קישור לסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה -מס על הכנסות גבוהות
 
 
 
המדרגות 10% + 14% + 21% הינן גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית של יחיד אשר בשנת המס מלאו לו 60 שנים !
 
 
 
מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית
 
מדרגת המס
הכנסה חודשית למדרגה
הכנסה חודשית מצטברת
הכנסה שנתית מתואמת
31%
19,980.00
19,980.00
239,760.00
34%
21,810.00
41,790.00
501,480.00
48%
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
 
 
 
החל משנת המס 2013: מס נוסף בשיעור של 2% נוספים, מעבר לשיעור המס המירבי, מעל הכנסה שנתית חייבת במס כוללת בסך של 810,720 ש"ח (נכון לשנת המס 2015) - ראה קישור לסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה -מס על הכנסות גבוהות
 
 
 
מדרגות מס לשנת המס 2016
 
מדרגות מס על הכנסות מיגיעה אישית
מדרגת המס
הכנסה חודשית למדרגה הכנסה חודשית מצטברת הכנסה שנתית מתואמת
10%
5,220.00
5,220.00
62,640.00
14%
3,700.00
8,920.00
107,040.00
21%
4,940.00
13,860.00
166,320.00
31%
5,940.00
19,800.00
237,600.00
34%
21,610.00
41,410.00
496,920.00
48%
כל שקל נוסף כל שקל נוסף כל שקל נוסף
 
 
החל משנת המס 2013 : מס נוסף בשיעור של 2% נוספים, מעבר לשיעור המס המירבי, מעל הכנסה שנתית חייבת במס כוללת בסך של 810,720 ש"ח (נכון לשנת המס 2016) - ראה קישור לסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה -מס על הכנסות גבוהות
 
 
 
המדרגות 10% + 14% + 21% הינן גם על הכנסות שאינן מיגיעה אישית של יחיד אשר בשנת המס מלאו לו 60 שנים !
 
 
מדרגות מס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית
 
מדרגת המס
הכנסה חודשית למדרגה
הכנסה חודשית מצטברת
הכנסה שנתית מתואמת
31%
19,800.00
19,800.00
237,600.00
34%
21,610.00
41,410.00
496,920.00
48%
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
כל שקל נוסף
 
 
החל משנת המס 2013 : מס נוסף בשיעור של 2% נוספים, מעבר לשיעור המס המירבי, מעל הכנסה שנתית חייבת במס כוללת בסך של 810,720 ש"ח (נכון לשנת המס 2016) - ראה קישור לסעיף 121ב לפקודת מס הכנסה - מס על הכנסות גבוהות    
 
 
 
 
 
 
 
 
  דף קודם  
Bookmark and Share
הדפס את המאמר
טופס 161
מחשבונים
טפסים
מצגות
פיצויי פיטורין
פיטורין והתפטרות
מאמרים
כתבות
טופס 161
קיבוע זכויות
סימולטור מס
עדכונים שוטפים
סרטונים

תכנון פרישה

תכנון מס
תכנון כלכלי
טופס 161
תקנון | קצת עלינו | לתאום פגישת ייעוץ | 1599-500-570
Facebook Google Plus
תקנון | קצת עלינו
לתאום פגישת ייעוץ 1599-500-570
Facebook +Google
© כל הזכויות שמורות לבי. פור יועצי פרישה בע"מ.